Test

Dit is een test

wonder in Buenos Aires

Een weinig bekend drievoudig wonder in Buenos Aires tijdens het bisdom van Bergoglio

Het wonder in de Santa Maria-kerk in Buenos Aires van een hostie die is veranderd in bloedend vlees.

Viedeo van Don Minutella* uit de Santa Maria-kerk aan de Avenida La Plata in Buenos Aires


Op vrijdag 1 mei 1992 – in dezelfde maand en hetzelfde jaar waarin Jorge Mario Bergoglio hulpbisschop werd van kardinaal Antonio Quarracino in Buenos Aires – werden twee geconsacreerde hosties gevonden op het korporaal van de tabernakel (het korporaal is de zakdoek die tijdens de mis wordt gebruikt op het altaar). Zoals in deze gevallen gebruikelijk is, heeft de pastoor de twee hosties in een glas water gedaan zodat ze konden smelten, het glas in de tabernakel gedaan en de tabernakel afgesloten.

Op 8 mei waren de twee hosties nog niet opgelost. Sterker nog, ze waren bloedrood geworden.

Twee dagen later, zondag 10 mei, werden bloeddruppels opgemerkt tijdens de avondmis op de pateen, de schotel waarop de hostie wordt geplaatst. Dit was het eerste van drie Eucharistische wonderen.

Twee jaar later, op zondag 24 juli 1994, tijdens de mis voor kinderen, toen de priester de pyxis uit de tabernakel nam, merkte hij een druppel bloed op op de binnenwand.

Op 15 augustus 1996, Maria Hemelvaart, om 19.00 uur, aan het einde van de kerkdienst vond een gelovige vrouw een (blijkbaar ontheiligde) hostie op de vloer in een hoek van de kerk. De vrouw overhandigde de hostie aan pater Alejandro Pezet. Ook in dit geval, zoals al in 1992 was gebeurd, plaatste de priester de hostie in water en zette deze in de tabernakel.

Op de volgende 26 augustus zag de pater dat de hostie was niet opgelost. In plaats daarvan, was de hostie veranderd in een stuk bloedend vlees. Toen deelde Alejandro Pezet de gebeurtenis mede aan de aartsbisschop, Antonio Dallas, die op zijn beurt Jorge Mario Bergoglio informeerde. Enige tijd later besloot Bergoglio – inmiddels aartsbisschop geworden – de hosties te laten analyseren want er nog geen spoor van ontbinding was.

Op 5 oktober 1999 begon een lange reeks analyses. Er waren enkele afgezanten van de bisschop aanwezig en dr. Castañon, een Argentijnse vooraanstaande wetenschapper, die een monster van het stuk vlees naam om het naar een Amerikaans laboratorium te sturen. De experts van het Amerikaans laboratorium zijn niet aan de hoogte gebracht van de afkomst noch de omstandigheden van de te onderzoeken deeltjes.

Cardioloog en lijkschouwer dr. Frederic Zugiba stelde het vast dat het over menselijk weefsel ging. Dit was een bevestiging van eerdere opinies van andere artsen maar hij maakte verder deze schokkende analyse:

“Het geanalyseerde materiaal is een fragment van de hartspier, genomen uit de wand van de linker hartkamer bij de kleppen. Deze spier is verantwoordelijk voor de samentrekking van het hart. Er moet aan worden herinnerd dat de linker hartkamer bloed naar alle delen van het lichaam pompt. De onderzochte hartspier is in een ontstekingstoestand en bevat een groot aantal witte bloedcellen. Dit geeft aan dat het hart leefde op het moment dat de monsters zijn genomen, aangezien witte bloedcellen sterven snel buiten een levend organisme.
[…]Bovendien zijn deze witte bloedcellen het weefsel binnengedrongen, wat aangeeft dat het hart een ernstige stress heeft gehad, alsof de eigenaar zwaar op de borst was geslagen.”

Getuigen van deze analyses waren twee Australiërs, de journalist Mike Willesee en de advocaat Ron Tesoriero, die vroegen hoe lang de witte bloedcellen zouden kunnen leven als ze behoorden tot een fragment van menselijk vlees dat in water werd bewaard.

Het antwoord was: “Enkele minuten”. Toen Dr. Zugiba van de twee hoorde dat het materiaal een maand in water en drie jaar in gedestilleerd water was bewaard, was hij verbaasd.

Maar nog erger geschokt werd Dr. Zugiba toen hij hoorde van Dr. Castañon dat het fragment van het levend menselijk hart oorspronkelijk een Hostie was, dat wil zeggen een stuk geconsacreerd brood.

Hoe was het mogelijk dat een stukje brood veranderde in een stukje menselijk hart en hoe was het mogelijk dat de witte bloedcellen drie jaar later nog in leven waren in de fragmenten die in 1996 werden genomen? Tot 2005 volgden verdere medische en wetenschappelijke onderzoeken bij laboratoria uit de hele wereld die unaniem tot dezelfde conclusies kwamen.

Met het bestellen van de onderzoeken hield Bergoglio zich aan de Vaticaanse procedures met betrekking tot bovennatuurlijke verschijnselen. Maar aangezien alle wetenschappers die werden geraadpleegd het eens waren over het onverklaarbare fenomeen – dat wil zeggen dat de geanalyseerde fragmenten behoorden tot een nog steeds kloppend menselijk hart – zou men een officiële verklaring verwachten over het wonder. Normaal gesproken maakt het Vaticaan de “herkende” wonderen bekend en deze dienen als versterking van het geloof van alle Katholieken.
Maar er kwam geen officiële verklaring.

Bergoglio ging verschillende keren naar de Santa Maria-kerk in Buenos Aires, maar hij beval het wonder niet bekend te maken. Hij gaf ook instructie om de fragmenten te bewaren.

Deze worden nog steeds achter slot en grendel bewaard in een nis en niemand mag ze zien. Niemand mag zien wat er van de Hostie overblijft zonder toestemming van de Curie. Als bewijs van de drie wonderen die hebben plaatsgevonden, is er alleen een plaque in de kerk geplaatst. Zelfs de site van de Santa Maria-kerk vermeldt ze niet.

We speculeren liever niet over de reden waarom de drie eucharistische wonderen in de schaduw worden gehouden. Iedereen mag zijn eigen conclusies uit deze feiten trekken.
Don Minutella* denkt dat de Heer kostbare signalen stuurt om ons hart te bekeren, daarom beschouwt hij dit verbod als een zonde tegen de Heilige Geest.


* Don Minutella is een Italiaanse priester die de pauselijke ambt van Bergoglio niet erkent vanwege de opzettelijk overduidelijke fouten in het aftreedprocedure van Benedictus XVI. Om deze reden werd hij tweemaal geëxcommuniceerd door Bergoglio (twee keer excommunicatie is zinloos). Hiervoor heeft geen canoniek proces plaatsgevonden waarbij don Minutella o.a. de kans zou hebben gehad om zich te verdedigen. Dezelfde behandeling is gereserveerd aan andere priesters die Bergoglio niet als paus erkennen.


Bronnen:

Blog van Antonio Socci, 27 juni 2013

MiracoliEucaristici.org