Deze website is opgesteld door katholieken die zich Vrije Katholieken noemen. Wij zijn vrije katholieken omdat we zelf de belangrijke keuzes maken in ons leven: keuzes maken met ons eigen gezonde verstand en Jezus Christus en de katholieke leer als leidraad.

Daarom willen we de huidige kerkleiding niet meer in alles volgen, met name als het gaat om uitspraken van paus Franciscus zoals dat ‘Corona de straf van God’ zou zijn en dat het een ‘daad van naastenliefde’ zou zijn je te laten vaccineren tegen corona. Het uitleveren van de Chinese ondergrondse kerk aan de communistische partij door paus Franciscus is onbegrijpelijk. Ook de politiek getinte uitspraken van paus Franciscus over de Europese Unie, immigratie en klimaatverandering vinden wij uitspraken die inhoudelijk onjuist of discutabel zijn. Waarbij de paus zich opstelt als een politicus, iets waarvoor een paus zich nooit mag laten verleiden.

Als vrije katholieken constateren wij met pijn in ons hart dat paus Franciscus en de Nederlandse kerkleiding in de zogenaamde coronacrisis een weg genomen hebben die de gelovigen onrecht doet en die afbreuk doet aan de rooms-katholieke kerk.

Nu de huidige paus voor alle geestelijken en medewerkers van het Vaticaan het ‘vaccin’ verplicht gesteld heeft en ook in Italië steeds meer bisschoppen het ‘vaccin’ verplicht stellen, lijkt het verplicht invoeren van het ‘vaccin’ voor de Nederlandse geestelijken enkel nog een kwestie van tijd. Ook lijkt het enkel nog een kwestie van tijd dat je in Nederland alleen nog maar naar de kerk kunt met de corona check app…

Wij constateren dat corona geen ernstiger ziekte is dan een zware griep. De maatregelen zoals die in Nederland – en wereldwijd – afgekondigd zijn door regering en overheid zijn niet te verdedigen op basis van de feiten. Toch blijven de Nederlandse bisschoppen dit beleid nog steeds kritiekloos volgen.

Op basis van een interview met kardinaal Eijk willen wij aantonen dat de stellingname van de kerk ten aanzien van corona verkeerd is en niet katholiek is.
Zie het interview met aartsbisschop Eijk over de ‘vaccins’.

Wij willen alle katholieken vragen die zich kunnen identificeren met ons, de Vrije Katholieken, het manifest te ondertekenen en terug te mailen naar: petitie@vrijekatholieken.nl.

Bij voldoende belangstelling willen wij een gesprek met de bisschoppen aangaan om hen te bewegen hun beleid ten aanzien van corona om te buigen tot een kritische houding, gebaseerd op feiten, gezond verstand en de leer van de kerk.

Wij willen de bisschoppen vragen actief en permanent de publiciteit te zoeken om deze kritische houding ten aanzien van het coronabeleid te uiten.


Disclaimer

De Vrije Katholieken hebben de stellingen op hun website en manifest zorgvuldig gecontroleerd. Echter, indien op deze website toch nog feitelijke onjuistheden staan vermeld, gelieve u ons hierop opmerkzaam te maken en met onderbouwing en bronverwijzing te zenden naar: contact@vrijekatholieken.nl.

Artikelen en nieuws op deze website kunnen mogelijk weer andere inhoud bevatten (‘embedded content’) zoals video’s, afbeeldingen en andere artikelen.
Embedded content van andere websites reageert op dezelfde manier alsof de site-bezoeker de andere website rechtstreeks bezocht had.
Deze andere websites kunnen mogelijk data van de bezoeker verzamelen, cookies gebruiken, aanvullend ’third-party tracking’ gebruiken en de interactie van de bezoeker met de andere website of haar embedded content nagaan. Dit laatste kan ook gebeuren indien de gebruiker van deze website een account heeft op de andere website en daarop ingelogd is.


Print en verspreid affiches en flyers van de Vrije Katholieken!