Quiz – pag. 3

Lees de vragen en kies een antwoord. Vervolgen kun je controleren of je antwoord correct is.


Vraag 41:

Waarom is het zo belangrijk dat gewone mensen – ondanks al hun dagelijkse bezigheden en beslommeringen – zich verdiepen in de achtergronden van climate change?

a. Omdat zij de rekening gaan betalen van de maatregelen om de zogenaamde gevolgen van climate change tegen te gaan.
b. Omdat dan zal blijken dat de main stream media en de gangbare politieke partijen niet de waarheid vertellen.
c. Omdat dan zal blijken dat de aarde helemaal niet vergaat als gevolg van climate change en er geen reden is te doemdenken over het einde van de aarde als gevolg van climate change.
d. Omdat je jezelf dan een kritische houding aanleert om altijd na te gaan bij berichten van de main stream media: “Is dit wel waar, wat is het hele verhaal en wat zijn de echte gevolgen voor mij?”.

Lees het antwoord


Vraag 42:

Wat kun je doen als je wereld om je heen in elkaar stort, iedereen tegen je lijkt te zijn en je problemen zich opstapelen en onoplosbaar lijken?

a. Opstandig worden en iedereen proberen zover te krijgen dat ze doen wat jij wilt.
b. Passief worden en hopen dat de problemen uit zich zelf voorbijgaan.
c. Met je gezonde verstand een oplossing zoeken.
d. Regelmatig bidden en met je gezonde verstand een oplossing proberen te zoeken waar je later geen spijt van zult krijgen en waarbij je anderen niet te kort doet.

Lees het antwoord


Vraag 43:

Wie is de enige Amerikaanse president in de 21e eeuw onder wiens bewind Rusland geen ander land is binnengevallen?

a. George Bush (jr)
b. Barack Obama
c. Donald Trump
d. Joe Biden

Lees het antwoord


Vraag 44:

Wat is een taboe in de moderne wetenschap; waar mag niet over gesproken worden door wetenschappers zonder dat ze hun geloofwaardigheid verliezen en uitgesloten worden uit de academische wereld?

a. Onbewezen hypotheses verheffen tot waarheden.
b. Een aanhanger zijn van ‘man-made-climate-change’, zonder er zelf ooit over nagedacht te hebben wat dit voorstelt, omdat dat een voorwaarde is voor een carrière in de wetenschappelijke wereld.
c. Fervent voorstander zijn van het sponsoren van wetenschap door het bedrijfsleven omdat je vindt dat wetenschap en het bedrijfsleven best aan belangenverstrengeling mogen doen.
d. Als wetenschapper stellen dat sommige verschijnselen niet wetenschappelijk verklaard kunnen worden. Dat je als wetenschapper tot de conclusie komt dat de Schepping de enige verklaring voor sommige verschijnselen is.

Lees het antwoord


Veel atheïsten ‘geloven’ in de evolutieleer van Darwin en zien dat als een afdoende verklaring om te kunnen stellen dat God niet bestaat. In het begin van de 20e eeuw waren er ook veel atheïsten die geloofden in de sociale evolutieleer, een afgeleide van de theorie van Darwin. De sociale evolutieleer zegt dat onder mensen de sterkste zal winnen in de maatschappij. De zwakkeren worden verdrukt en gemarginaliseerd. Er waren (zijn?) aanhangers van de sociale evolutieleer die dit tot een deel van hun ideologie gemaakt hebben.

Vraag 45:

Welke atheïstische leider heeft de sociale evolutieleer (‘Social Darwinism’) tot een deel van zijn ideologie gemaakt, te weten, welke leider heeft gezegd dat de zwakkere geen recht van leven heeft?

a. Adolf Hitler
b. Klaus Schwab
c. Joseph Stalin
d. Mao Tse Toen

Lees het antwoord


Vraag 46:

Hitler wilde de zwakkere medemens elimineren uit de maatschappij. Welke atheïstische ideologieën willen de medemens elimineren uit de maatschappij die het niet eens is met de heersende elite. Er zijn dus meerdere antwoorden mogelijk.

a. Het communisme
b. Het globalisme
c. De christen-democratie
d. De sociaal-democratie

Lees het antwoord


Vraag 47:

Waarom wordt God door vele atheïsten afgewezen?

a. Hun ouders waren ook atheïsten en hebben God altijd belachelijk gemaakt, als kinderen nemen ze dat over.
b. Veel atheïsten willen zo laten merken dat ze erbij horen; geloven in God is enkel voor de dommen. Vinden ze.
c. Ze slapen op zondagochtend liever uit dan dat ze zich verplicht voelen naar de kerk te moeten gaan.
d. Door God af te wijzen denken veel atheïsten dat ze geen verantwoording hoeven af te leggen voor hun daden na de dood.

Lees het antwoord


Vraag 48:

In de middeleeuwen waren er vier standen in de maatschappij: adel, boeren, burgers en geestelijkheid.
Vraag: welke standen kun je in de huidige westerse maatschappij onderscheiden?

a: De elite, boeren, burgers en ambtenaren.
b: De elite, bureaucraten & technocraten, conformisten en gewone mensen.
c: Witte mensen, gele mensen, bruine mensen, rode mensen en zwarte mensen.
d: Familie, landgenoten, rijke en arme mensen.

Lees het antwoord


Vraag 49:

Veel mensen vragen zich af of Jezus wel echt bestaan, echt geleefd, heeft en bestrijden dat Hij wonderen verricht heeft en uit de doden is opgestaan.
Welk opmerking is het meest van toepassing op deze mensen?

a. Waarom vragen ze zich nooit af of Napoleon echt bestaan heeft?
b. Ze realiseren zich niet dat er meer historische bronnen zijn over Jezus dan over Julius Ceasar.
c. Ze denken dat er alleen maar zogenaamde harde wetenschap bestaat, namelijk de dingen die verklaarbaar zijn door mensen.
d. Ze vragen zich niet af of ze zelf wel echt leven.

Lees het antwoord


Vraag 50:

Er zijn gevallen waarbij je kind lijdt en je als ouder machteloos bent je kind te helpen. Je wilt je kind helpen maar je kunt het niet. Het probleem waarmee je kind geconfronteerd wordt is niet door jou, als ouder, op te lossen.
Welk opmerking is dan het meest van toepassing?

a. Je probeert als ouder het verdriet van je kind te vergeten, je drukt het weg.
b. Je negeert als ouder je kind als hij of zij weer over het probleem begint.
c. Je piekert je suf en je komt iedere keer weer tot de conclusie dat je je kind niet kunt helpen.
d. Je blijft je kind steunen, blijft naar hem of haar luisteren, probeert je kind moed en hoop bij te brengen en probeert zelf sterkt te blijven om je kind goed te kunnen steunen.

Lees het antwoord


Vraag 51:

In onze samenleving worden moord en diefstal niet getolereerd, degenen die dit doen worden aangemerkt als misdadigers en bestraft met gevangenisstraf. Voor moord soms wel levenslange gevangenisstraf. Ook al weten we dat moord en diefstal zullen bestaan zolang er mensen zijn, we blijven de daders er van opsporen en bestraffen. We leggen ons er niet bij neer.

We weten ook allemaal dat drugsgebruik de levens van mensen kan vernietigen, gezinnen kapot kan maken en gepaard gaat met grove criminaliteit. Mensen die aan drugs verslaafd zijn kunnen niet meer functioneren als sociale wezens, zeker op de momenten dat ze drugs gebruiken, niet meer voor zichzelf zorgen en vertonen gedrag dat zeer schadelijk is voor hen zelf en hun omgeving. De naaste familie is machteloos om de drugsverslaafde te helpen; de verslaafde wil niet geholpen worden en de overheid steunt de naaste familie niet. De overheid faciliteert door het gedoogbeleid het gebruik van en dus de verslaving aan drugs. Drugsgebruik zal er waarschijnlijk altijd  zijn, net als moord en diefstal.

Vraag: Wanneer we het welzijn van de mens als leidraad nemen, welke maatregelen zijn het meest geschikt voor het bestrijden van het drugsprobleem?

a. We zijn het aan onze medemensen verplicht om de handel in drugs te blijven bestrijden en de slachtoffers van de drugshandel, de verslaafden, te helpen. Zelfs al weten we dat – net als moord en diefstal – drugshandel altijd zal blijven.
b. Drugshandel levert zoveel criminaliteit op en we kunnen de handel in drugs toch niet verhinderen, laten we de handel in drugs dan maar legaliseren. Dat vermindert de criminaliteit in de samenleving.
c. Drugsgebruik zorgt ervoor dat mensen ontmenselijkt worden. Dat kan ook zo zijn voordelen hebben.
d. Er zijn inmiddels zoveel mensen die geld verdienen aan de handel in drugs (het gedoogbeleid) dat het niet meer realistisch is de handel in drugs te verbieden.

Lees het antwoord


Vraag 52:

Hét argument van partijen als D66 om de handel in drugs te legaliseren is dat de criminaliteit daardoor sterk zou afnemen.
Vraag: waarom is dit argument van D66 een naïef en vilein argument?

a. Omdat het legaliseren van de drugshandel dan wereldwijd doorgevoerd moet worden.
b. Omdat de prijzen van drugs dan scherp zullen dalen en dit wordt niet geaccepteerd door de producenten en handelaren van drugs.
c. Omdat er dan nog veel meer verslaafden zullen komen.
d. Omdat de producenten en handelaren in drugs bepaald geen lieve jongetjes zijn en ze zich – na het legaliseren van drugs – onmiddellijk zullen bezig houden met andere vormen van criminaliteit die grof geld opleveren. Zoals vrouwenhandel, handel in wapens, smokkel van illegale immigranten, sigarettensmokkel, handel in organen, handel in kinderen voor de seksindustrie, etc, etc. Het is ook maar de vraag of het aantal drugsverslaafden zal afnemen.

Lees het antwoord


Vraag 53:

Wie was Karl Gebhardt?

a. Een beroemde boxer die op de olympische spelen in 1936 meermaals goud won.
b. Een vooraanstaand lid van het Rode Kruis die vele krijgsgevangenen uit de Duitse concentratiekampen wist te houden.
c. Een tegenstander van het nazi regime, die daarvoor de ultieme prijs moest betalen.
d. Een Duitse medicus en lid van de SS die na de 2e Wereldoorlog ter dood veroordeeld is vanwege zijn medische experimenten op gevangenen in concentratiekampen.

Lees het antwoord


Vraag 54:

Van wie zijn de volgende uitspraken:

Fundamentally, there are two ways of coordinating the economic activities of millions. One is central direction involving the use of coercion – the technique of the army and the modern totalitarian state. The other is voluntary cooperation of individuals – the technique of the market place. The possibility of coordination through voluntary cooperation rests on the elementary – yet frequently denied – proposition that both parties to an economic transaction benefit from it, provided the transaction is bilaterally voluntary and informed.”
en
Underlying most arguments against the free market is a lack of belief in freedom itself.

a. Milton Friedman in ‘Capitalism and Freedom’.
b. Jesse Klaver op het meest recente congres van de ex Communistische Partij Nederland, die zich tegenwoordig verstopt achter de naam Groen Links.
c. Frans Timmermans tijdens zijn rede voor het Europarlement waarin hij aangaf dat de klimaatmaatregelen enkel doorgevoerd kunnen worden als de Europese burger overtuigd is van de noodzaak er van.
d. Sigrid Kaag in een toelichting op de principes achter het economische beleid van D66.

Lees het antwoord


Vraag 55:

Rousseau is één van de meest kenmerkende filosofen van de zogenaamde Verlichting.
Rousseau gaat uit van de goedheid van de mens: het gaat er om dat de goede natuurlijke aanleg, die in elk mens principieel aanwezig is, kan uitgroeien en tot rijpheid kan komen.
Vraag: wat heeft Rousseau met zijn kinderen gedaan?

a. Een opvoeding gegeven in overeenstemming met zijn filosofie.
b. Naar het vondelingenhuis gebracht kort na hun geboorte.
c. Ze financieel onafhankelijk gemaakt met behulp van de opbrengsten van zijn boeken.
d. Ze uitgehuwelijkt aan de kinderen van andere beroemde filosofen.

Lees het antwoord


Vraag 56:

Een liberal is een linkse Democraat in de VS, iemand die BLM en Antifa steunt en hun crimineel gedrag negeert, abortus mogelijk wil maken tot na de geboorte, de LBHTQxyz personen tot heiligen verklaart en stellig overtuigd is dat binnenkort de wereld door climate change zal vergaan.
Vraag: Van wie is de uitspraak “Everyone has the right to be a liberal, but no one has the right to be anything else.”?

a. Het is de nieuwe verkiezingsslogan van Donald Trump.
b. Het is de zoveelste verspreking van de demente Joe Biden, de “geriatric patient” waarvan niet gezegd mag worden dat hij door fraude de verkiezingen gewonnen heeft.
c. Alexander Dugin, adviseur van Wladimir Poetin.
d. Sigrid Kaag in een geheime bijeenkomst met kaderleden van D66.

Lees het antwoord


Vraag 57:

Welke president van de Verenigde Staten, de leider van het sterkste en machtigste land ter wereld, heeft in het openbaar gezegd dat zijn achterwerk is afgeveegd (“My butt ’s been whiped.”)?

a. Woodrow Wilson, die leed onder zware depressies en gedomineerd werd door zijn vrouw en Colonel House.
b. Barrack Obama, die getoond heeft heel voorzichtig te zijn tijdens het fietsen en ook gedomineerd wordt door zijn fragiele doch vastberaden echtgenote.
c. Franklin Roosevelt, die door polio gekluisterd was aan een rolstoel.
d. Joe Biden, naar eigen zeggen de meest populaire president ooit.

Lees het antwoord


Vraag 58:

Welke politicus is zo inconsistent in zijn gedrag dat hij:

  • Zich op zijn 12e jaar katholiek liet dopen en vormen;
  • Om vervolgens al op zijn 15e achter een getrouwde vrouw (24 jaar ouder!) met drie kinderen aan te gaan;
  • Op zijn 29e toetrad tot de socialistische partij;
  • Op zijn 31e voor de Rothschildt bankiers ging werken;
  • Op zijn 38e verklaart geen socialist te zijn;
  • Tijdens de verkiezingen gesteund wordt door zowel de marxistische revolutionair Daniel Cohn-Bendit èn de multi miljardair Michael Bloomberg (met een vermogen van $ 40 miljard);
  • Zichzelf een liberaal noemt en mensen die tegen zijn beleid protesteren (les Gilets Jaunes) in elkaar laat slaan door de oproer ’politie’;
  • Als katholiek abortus tot een recht wil maken van iedere vrouw in Europa;
  • Een ieder het leven zuur maakt die zich niet wil laten inenten met een experimentele genentherapie die gemaakt is van geaborteerde kinderen.

a. Emmanuel Macron, president van Frankrijk.
b. Barack Obama, voormalig president van de VS.
c. Justin Trudeau, premier van Canada.
d. Tony Blair, voormalig premier van het Verenigd Koninkrijk.

Lees het antwoord