Quiz – pag. 2

Lees de vragen en kies een antwoord. Vervolgen kun je controleren of je antwoord correct is.


President Donald Trump, die opkwam voor de belangen van de gewone Amerikaan, wordt nog steeds door de mainstream media weggezet als een grote boef.

Vraag 21:
Wat zult u niet via de mainstream media vernemen over de huidige president van de Verenigde Staten, een Democraat?

a. Dat Joe Biden van 2 bolletjes vanille-ijs houdt.
b. Dat zijn vrouw Jill heet.
c. Hij was eerder senator voor de staat Delaware.
d. Hij wil ouders die protesteren tegen het onderwijzen van Critical Race Theory op de scholen van hun kinderen, laten vervolgen door de FBI.

Lees het antwoord


De Democratische partij in de Verenigde Staten etaleert zich als de partij die opkomt voor de gediscrimineerden, de zwakkeren en de kanslozen. Volgens de website van de DNC (Democratic National Committee) wil de partij een ‘bright future for everyone’. Inclusiviteit heet dat.

Zie https://democrats.org/who-we-are/about-the-democratic-party/

De Democratische politica Kathy Tran in de staat Virginia wil echter één uitzondering maken.

Vraag 22:
Welke uitzondering wil Kathy Tran maken op de inclusiviteit, dat er voor iedereen een fijne toekomst moet zijn weggelegd?

a. Voor mensen met meerdere vuurwapens.
b. Voor blanke mannen ouder dan 50 jaar.
c. Voor ongeboren kinderen, tot het moment van geboorte.
d. Voor boeren, want die verpesten het klimaat.

Lees het antwoord


In de jaren ’60 en ’70 hebben vele linkse Nederlanders, met name vanuit de pers, op universiteiten en vanuit linkse politieke partijen als de PvdA, PPR en PSP, actie gevoerd tegen de Amerikaanse militaire interventie in Noord en Zuid Vietnam en Noord Vietnam gesteund. Denk bijvoorbeeld aan het ‘Medisch Comité Nederland Vietnam’. Op het Amerikaanse ingrijpen in Vietnam is inderdaad wel wat op te merken.
Linkse mensen zeggen altijd op te komen voor de onderdrukten en slachtoffers van het kapitalisme.

Vraag 23:
Maar waar hebben deze linkse landgenoten nooit iets over gezegd, laat staan actie tegen gevoerd?

a. Nadat de Japanse bezetters in 1945 vertrokken, vermoordde de Indochina Communist Party onder leiding van Ho Chi Minh (één van de ‘Helden van Links’) duizenden politieke tegenstanders.
b. Meer dan 600.000 katholieken ontvluchtten in de jaren ’50 het communistische Noord-Vietnam naar Zuid-Vietnam.
c. De Viet-Cong (Zuid-Vietnamese communisten) vermoordden meer dan 3000 mensen in de stand Hué tijdens het zogenaamde Tet-offensief in 1968, onder andere door ze levend te begraven.
d. Een aantal gevangenen van het communistische regime vroeg het Internationale Rode Kruis om zelfmoordpillen, zo erg waren de condities in de communistische gevangenissen in Vietnam.

Lees het antwoord


Vraag 24:
Hoeveel afdelingen heeft de organisatie van de Central Intelligence Agency (CIA), de Amerikaanse inlichtingendienst?

a. Twee afdelingen.
b. Talloze afdelingen.
c. Per land een afdeling.
d. Drie, één voor Europa, één voor Azië en één voor Zuid-Amerika.

Lees het antwoord


Op 7 december 1941 werd de Amerikaanse Vloot in Pearl Harbor aangevallen door de Japanners. 2600 Amerikaanse zeelui kwamen die dag om het leven. De Verenigde Staten verklaarden op 8 december 1941 de oorlog aan Japan.

Vraag 25:
Wat is zo bijzonder aan de Japanse aanval op de Amerikaanse vloot in Pearl Harbor?
(Er zijn meerdere antwoorden mogelijk)

a. De aanval kwam volkomen onverwachts voor de Amerikanen.
b. De Amerikaanse legerleiding is gewaarschuwd door de legerleiding in Nederlands Indië voor een aanval door de Japanners op Pearl Harbor.
c. De Amerikanen wisten dat de Japanners zouden aanvallen.
d. De Amerikaanse marine op Pearl Harbor was van te voren geïnformeerd over de op handen zijnde aanval.

Lees het antwoord


Vraag 26:
Wat zijn twee kenmerkende eigenschappen van veel feministen?

a. Als je de deur voor ze openhoudt worden ze boos.
b. Ze kunnen altijd zelf hun lekke fietsbanden plakken.
c. Ze schrikken mannen nooit af.
d. Als het schip zinkt willen ze als eerste in de reddingsboot zitten.

Lees het antwoord


Vraag 27:
Wat is één van de kenmerkende eigenschappen van de doorsnee D66 kiezer?

a. Ze komen altijd op voor de minderbedeelde in de samenleving.
b. Ze zijn heel kritisch en accepteren nooit zomaar iets.
c. Ze vinden dat alles wat makkelijk is moet kunnen en alles dat moeilijk is niet hoeft.
d. Ze hebben een hekel aan lobbyisten die bepalen wat er in Nederland gebeurt.

Lees het antwoord


Vraag 28:
Links Nederland praat graag over de misdaden die sommigen van het Nederlandse leger hebben begaan tegen de Indonesische bevolking na de 2e Wereldoorlog, tijdens de onafhankelijkheidsstrijd van Indonesië.
Over welke gebeurtenis zal Links Nederland nooit iets vertellen?

a. De Bersiap.
b. Dat koningin Wilhelmina nooit in Nederlands Indië geweest is.
c. De oorlogsmisdaden van het TNI, het Indonesische leger.
d. De onderdrukking van de Papoea’s op Nieuw Guinee door Indonesië.

Lees het antwoord


Michele Wu is de nieuwe burgemeester van Boston, in de staat Massachusets in de Verenigde Staten.
Onlangs hield ze een ‘life sessie’ met de burgers in haar stad, zie bijgevoegde video vanaf 5 min 45 s.

https://www.youtube.com/watch?v=7D5MVUZGaTI

Vraag 29:

Hoe kun je Michelle Wu het beste omschrijven?

a. Ze is een bestuurster die zich de commentaren van alle burgers serieus aantrekt.
b. Ze is een hysterische vrouw.
c. Ze is een psychopaat die de opmerkingen die haar niet bevallen gewoon negeert.
d. Ze is een hele lieve aardige vrouw.

Lees het antwoord


Vraag 30:

Wat zijn hele menselijke eigenschappen van puissant rijke mensen?

a. Rijke mensen geven veel van hun rijkdom zomaar weg aan arme mensen.
b. Rijke mensen willen hun rijkdom veilig stellen, voor zichzelf en voor hun kinderen.
c. Rijke mensen zijn vaak ook fatsoenlijke mensen en manipuleren hun omgeving nooit om hun belangen veilig te stellen.
d. Rijke mensen zijn rijk geworden omdat ze heel aardig zijn.

Lees het antwoord


Het Humanistisch Verbond, onder leiding van ene Christa Compas, schrijft op haar website:
“Waarvoor staat het humanisme precies in de maatschappij? De volgende principes verdedigen wij altijd en overal: humaniteit, vrijheid, vrijheid voor het individu, gelijkheid, zorg voor de leefomgeving, een open debat, een neutrale staat en een humane samenleving.”
Zie verder ook: https://www.humanistischverbond.nl/wie-we-zijn/onze-missie/

Vraag 31:

Wat valt op al u de website verder bekijkt?

a. Het staat bol van de initiatieven om je medemens concreet te helpen.
b. Er wordt heel goed uitgelegd wat humanisme is, zonder in cirkelredeneringen terecht te komen (‘de aarde is rond omdat de aarde rond is’).
c. Een totaal gebrek aan respect voor het menselijk leven: het gezin wordt niet gezien als hoeksteen voor de samenleving, vóór abortus en vóór euthanasie.
d. Het Humanistisch Verbond is een duidelijke leidraad hoe je gelukkig kunt worden en helemaal geen onsamenhangend samenraapsel van anti-religieuze uitlatingen.

Lees het antwoord


Onlangs is in de 2e Kamer een wetsvoorstel aangenomen dat er geen 5 dagen bedenktijd meer vereist is voor een moeder die haar ongeboren kind wil laten doden. Ondanks het ontbreken van maatschappelijke steun voor dit wetsvoorstel van de partij van de dood (D66) en het ontraden ervan door nota bene de meerderheid van de abortusartsen, is dit voorstel door de 2e Kamer aangenomen.

Vraag 32:

Welke groep van morele leiders heeft zich niet uitgesproken tegen dit wetsvoorstel, sterker nog, heeft gewoon niet gereageerd?

a. De Nederlandse bisschoppen.
b. Urgenda.
c. De Coornhertliga.
d. GroenLinks

Lees het antwoord


“De politie is je beste vriend.” Met deze slogan maakte de politie jarenlang reclame voor zichzelf op kosten van de belastingbetaler en probeerde de indruk te wekken dat de politie er voor jou is.

Vraag 33:

Van wie is de politie nog een vriend, anno 2022?

a. De demonstranten die het niet eens zijn met het coronabeleid van de overheid.
b. De jeugd, die door de politie beschermd zou moeten worden tegen drugshandelaren.
c. De meisjes en jongens uit internaten, kindergevangenissen en AZC’s die door de politie beschermd zouden moeten worden tegen sexhandelaren.
d. Antifa.

Lees het antwoord


Rusland heeft na de omwenteling in 1991, na het beëindigen van de communistische dictatuur, een aantal oorlogen gevoerd. Onder de aanname dat ik compleet ben: Rusland heeft militair ingegrepen in Tsjetsjenië (twee oorlogen in de periode 1999-2006) , Georgië in 2008, Syrië vanaf 2012, de annexatie van De Krim in 2014 en de inval in Oekraïne. Ik tel dus zes gevallen waarbij Rusland zich vanaf 1991 militair bemoeid heeft met het buitenland of grensregio’s en gebieden bezet heeft die niet tot Rusland behoren. Het is mij niet bekend hoe vaak Rusland vanaf 1991 betrokken is geweest met het omverwerpen van buitenlandse regimes.

Vraag 34:

Hoeveel malen heeft de VS na de 2e Wereldoorlog ingegrepen in een ander land, hetzij militair, hetzij via een geheime operatie om de regering van een ander land omver te werpen?

a. Maar 3 keer, in 1991 bij de bevrijding van Koeweit, in 1995 op de Balkan (het voormalig Joegoslavië) en in 2003 tegen Sadam Hoessein.
b. Maar één keer, in 1973 in Chili.
c. Nooit, de VS hielp alleen maar mee om resoluties van de VN uit te voeren.
d. In de periode 1947 tot 2008 heeft de VS 31 maal een militaire operatie uitgevoerd in het buitenland en 17 maal een geheime operatie uitgevoerd om een buitenlandse regering omver te werpen.

Lees het antwoord


In de VS worden de buitenwijken van een stad aangeduid met ‘suburbia’.

Vraag35:

Wat is een suburbia-meisje?

a. Dat is een meisje die geboren is in een buitenwijk.
b. Dat is een vouw die woont in een mooie buitenwijk en precies weet hoe andere mensen behoren te leven.
c. Een succesvol fotomodel dat zich een mooi huis kan veroorloven in een aangename wijk van de stad.
d. Een au-pair meisje dat oppast op kinderen van rijke mensen.

Lees het antwoord


Vraag 36:

Een vraag voor atheïsten: Als God, de Schepper, niet zou bestaan, wie of wat was er dan vóór de Big Bang en heeft deze Big Bang veroorzaakt? De Big Bang oftewel de oerknal die ervoor gezorgd heeft dat we leven in het heelal en op de aarde zoals we die nu kennen.

a. Darwin.
b. Op deze vraag hebben atheïsten geen antwoord.
c. Copernicus.
d. Ptolomeus.

Lees het antwoord


Vraag 37:

Wanneer worden discussies over climate change heel vervelend?

a. Als je de ander het bewijs vraagt dat de mens verantwoordelijk is voor de waargenomen temperatuur- en zeespiegelstijging door het verstoken van fossiele brandstoffen.
b. Als mensen elkaar niet laten uitpraten.
c. Wanneer de mensen emotioneel worden.
d. Wanneer enkel de emotie telt en niet de feiten.

Lees het antwoord


Vraag 38:

Wanneer worden discussies over climate change nog veel vervelender?

a. Als je zegt dat degene met de meeste emotie niet persé gelijk heeft.
b. Dat het verstandig is om meerdere bronnen te raadplegen, niet alleen bronnen uit de main stream media (msm) die stellen dat climate change door mensen veroorzaakt wordt. Om dus zelf tot een onderbouwde mening te komen over climate change.
c. Als je zegt dat de ‘wetenschappers’ in de jaren ’70 van de vorige eeuw op korte termijn een nieuwe ijstijd voorspelden, terwijl ze nu heel iets anders zeggen, namelijk dat het nog veel warmer gaat worden.
d. Als je zegt dat de gemiddelde temperatuur vanaf het jaar (circa) 1680 al begon te stijgen, terwijl het CO2 gehalte in de lucht pas vanaf circa 1880 begon te stijgen. Meer CO2 in de atmosfeer lijkt dus geen verband te hebben met een stijging van de gemiddelde temperatuur op aarde.

Lees het antwoord


Vraag 39:

Wie is Michael Mann?

a. Een professor van de universiteit van Pennsylvania en de bedenker van de ‘hockeystick’.
b. Een fraudeur.
c. Een wetenschapper die goed tegen kritiek kan.
d. Een algemeen erkend autoriteit op het gebied van climate change.

Lees het antwoord


Vraag 40:

De huidige paus is duidelijk overtuigd van de oorzaak van climate change (de mens) èn van de kwalijke gevolgen van climate change.
Zie onder andere: https://www.vaticannews.va/en/pope/news/2020-12/pope-francis-videomessage-un-climate-summit-2020-vatican.html.
Echter, er is geen enkel wetenschappelijk bewijs dat de mens verantwoordelijk is voor climate change en dat de (zeer beperkte) stijging van de temperatuur schadelijk is. Er zijn eerder sterke aanwijzingen voor het tegendeel.
Wat moet je als katholiek gelovige als je geestelijk leider, ic de huidige ‘paus’, onzin loopt uit te kramen en je een heilloze weg probeert op te leiden.

a. Je eigen gezonde verstand gebruiken, de huidige ‘paus’ negeren en vasthouden aan wat Jezus je geleerd heeft: je mag mensen niet manipuleren en voorliegen (dat is dus wat deze ‘paus’ doet: liegen en manipuleren).
b. Je afvragen waarom de huidige ‘paus’ zich zo gedraagt.
c. Een parochie opzoeken waarvan de priester niet meegaat in de climate change dwaling.
d. Schrijf een brief aan de bisschop dat je het niet eens bent met de ‘paus’.

Lees het antwoord