Quiz – pag. 1

Lees de vragen en kies een antwoord. Vervolgen kun je controleren of je antwoord correct is.


Citaat: “Onder zijn patiënten (van een psychiater) bevinden zich verschillende priesters die deel uitmaken van de staf van de aartsbisschop. Ze werden tureluurs van de manier waarop ze door hun leidinggevende worden aangestuurd. Nadat hij alle verhalen heeft aangehoord, zegt hij tegen één van hen: Ik kan je niet verder helpen. Om jouw problemen te verhelpen zou ik de aartsbisschop moeten behandelen.”

Vraag 1:
Wie was deze leidinggevende?

a. Aartsbisschop Wim Eijk uit Nederland
b. Aartsbisschop Carlo Maria Viganó uit de Verenigde Staten
c. Aartsbisschop Ludwig Schick uit Duitsland
d. Aartsbisschop Jorge Bergoglio uit Argentinië, de huidige paus Franciscus

Lees het antwoord


Paus Franciscus heeft de volgende tekst geschreven op Inclusive capitalism:
An inclusive capitalism that leaves no one behind, that discards none of our brothers and sisters, is a noble aspiration, worthy of our best efforts.”
Dezelfde paus Franciscus ontslaat personeel van het Vaticaan dat zich niet wil laten vaccineren tegen corona, zie Volkskrant.

Vraag 2:
Wat voor indruk wekt deze paus?

a. Hij is hypocriet
b. Hij is omgekocht door rijke en invloedrijke bankiers
c. Hij is omgekocht door de CCP, de Chinese Communistische Partij
d. Hij is omgekocht door de farmaceutische industrie

Lees het antwoord


Citaat: “… the people must be capable of deliberating and choosing on the basis of knowledge, that they must have access to authentic information, and that, on this basis, their evaluation must be the result of autonomous thought.”

Vraag 3:
Wie heeft dit citaat geschreven?

a. Donald Trump
b. Ronald Reagan
c. Herbert Marcuse
d. Shula Rijxman

Lees het antwoord


Rudi Dutscke was een Duitse socialist en één van de ‘Helden van Links’, een inspirator van de linkse studentenrevoltes van de jaren ’60. Rudi Dutschke sprak onder andere over “de lange mars door de instituties” (2 citaten):
“Maar het proces van de verandering (= de socialistische revolutie, vertaler) gaat via de lange mars door de bestaande instituties, door onderzoek, voorlichting en directe actie, waardoor bewustwording bij minderheden binnen en buiten de universiteit mogelijk wordt.”
(Vertaald uit: Rudi Dutschke, Mein Langer Marsch, Uitgave Januari 1981, blz 15.)
“De lange mars door de instituties is het op een ondermijnende manier gebruik maken van de tegenstrijdigheden en mogelijkheden binnen en buiten de overheids- en maatschappelijke instellingen, ten einde deze in een langdurig proces te vernietigen.”
(Vertaald uit: Rudi Dutschke, Mein Langer Marsch, Uitgave Januari 1981, blz 23.)

Vraag 4:
Er van uitgaande dat redacties en journalisten van de mainstream media instituties overwegend links zijn en de lange mars inmiddels doorlopen hebben, denkt u dat de mainstream media het nieuws objectief en genuanceerd, van meerdere kanten belicht, zullen brengen?

a. Ja
b. Nee

Lees het antwoord


George Floyd werd gedood door de politie in de VS in juni 2020. George Floyd werd daarna één van de ‘Helden van Links’. Na zijn dood stichtten BLM en Antifa overal in de VS rellen en werden hele binnensteden afgebrand.

Vraag 5:
Wie was George Floyd?

a. Een sociaal werker die opkwam voor de rechten van de onderdrukten in de samenleving.
b. Een drugsverslaafde, vijfvoudige draaideurcrimineel die er niet voor terugdeinsde een zwangere vrouw in haar eigen huis te beroven.
c. Hij was op zoek naar werk toen hij door de politie gearresteerd en gedood werd.
d. Een homo die demonstreerde voor gelijke rechten.

Lees het antwoord


Roe vs Wade is een rechtszaak in de VS in 1973 tegen de toenmalige abortuswetgeving die vrijwillige abortus verbood.

Vraag 6:
Wat hebben de advocaten die voor legalisering van vrijwillige abortus pleitten, Sarah Weddington en Linda Coffee (‘Helden van Links’), tijdens het proces gedaan?

a. Ze hebben ook begrip getoond voor de pleidooien van de Pro-Life beweging.
b. Ze hebben een afweging gemaakt tussen de gezondheidsrisico’s voor de moeder en de belangen van de moeder om baas over eigen lichaam te zin.
c. Ze toonden veel empathie en medeleven met het ongeboren kind.
d. Ze hebben een getuige een valse verklaring laten afleggen, namelijk dat ze verkracht zou zijn.

Lees het antwoord


Recentelijk heeft het onderzoeksbureau Rasmussen in de VS een enquête gehouden met de vraag of er twee of meer dan twee geslachten zijn. Dus, of er alleen maar mannen en vrouwen zijn, of dat er meer dan deze twee geslachten zijn.

Vraag 7:
Wat was de uitkomst van deze enquête?

a. 68% van de Amerikanen vindt dat er meer dan twee geslachten zijn.
b. 52% van de Amerikanen vindt dat er meer dan twee geslachten zijn.
c. 75% van de Amerikanen vindt dat er slechts twee geslachten zijn.
d. 57% van de Amerikanen vindt dat er slechts twee geslachten zijn.

Lees het antwoord


Er was een serie radioprogramma’s op Busisness New Radio (BNR), genaamd ‘De eeuw van mijn dochters’, gemaakt door ene Art Rooijakkers. Hij stelt in één van zijn uitzendingen dat – door klimaatverandering – een groot deel van Nederland de komende eeuw onder water zal lopen. Hij geeft de luisteraar een angstgevoel dat ze binnenkort moeten evacueren vanwege een dreigende overstroming. Luister naar het fragment.

Vraag 8:
Hoe oud zullen zijn dochters zijn wanneer de zeespiegel 1 meter gestegen is?

a. 30 jaar
b. 50 jaar
c. 65 jaar
d. 555 jaar

Lees het antwoord


Één van de voorwaarden waar een bank aan moet voldoen ten einde mensen te bewegen hun geld te laten beheren door een bank (op bijvoorbeeld een spaar- of betaalrekening) is betrouwbaarheid. Zonder deze eigenschap zullen mensen hun geld niet aan een bank toevertrouwen. Handelen in aandelen met voorkennis is ook nadrukkelijk verboden en – als een bank dit doet – schaadt het vertrouwen van gewone mensen in zo’n bank.
In 1815 verloor Napoleon de Slag bij Waterloo en de Engelse bankier Nathan Mayer Rothschild wist dit door zijn postduivensysteem vóór het in Engeland algemeen bekend werd.

Vraag 9:
Wat heeft de bankier Nathan Myer Rothschild met deze voorkennis gedaan?

a. Zoals het hoort, heeft hij het niemand verteld.
b. Hij heeft het gerucht verspreid als zou Napoleon verloren hebben, waarna de aandelenkoersen meteen scherp daalden en hij deze aandelen opgekocht heeft, vóór de koersen weer gingen stijgen na het algemeen bekend worden van het verlies door Napoleon.
c. Hij heeft zijn bediende, die hem het nieuws bracht dat Napoleon verloren had, een berisping gegeven. Hij wilde iedere schijn van handelen in aandelen met voorkennis voorkomen.
d. Hij heeft aangedrongen op een herziening van het bancaire stelsel, zodat handelen in aandelen met voorkennis niet meer mogelijk is.

Lees het antwoord


Donald Trump is de 45e president van de Verenigde Staten. Donald Trump is beschuldigd door de Democraten en de mainstream media van samenwerking met de Russen ten einde de verkiezing te winnen, van belastingfraude, van inmenging in de binnenlandse politiek in de Oekraïne en van het aanzetten tot een opstand op 6 januari 2021 (de zogenaamde bestorming van het Capitool).

Vraag 10:
Welke van de onderstaande uitspraken is juist:

a. Donald Trump kan een lange gevangenisstraf tegemoet zien, nu hij is veroordeeld voor al zijn misdaden.
b. Donald Trump heeft zich teruggetrokken in Florida, waar hij niet door de federale overheid aangeklaagd kan worden.
c. Alle beschuldigen zijn ongegrond en vals gebleken.
d. Donald Trump heeft een schikking met justitie getroffen om strafvervolging te ontlopen.

Lees het antwoord


Zie ook vraag 10.

Vraag 11:
Heeft de Nederlandse staatszender, de NPO, steeds verslag gedaan wanneer een beschuldiging aan het adres van Donald Trump onterecht bleek?

a. Ja, dat heeft de NPO steeds uitvoerig gedaan.
b. Nooit.
c. Ja, de NPO verslaggevers in de VS, Erik Mouthaan, Arjen van de Horst en Marieke de Vries, hebben meerdere rapportages gemaakt over de ongegronde beschuldiging van samenwerking met de Russen voor de verkiezingen.
d. Ja, de NPO heeft steeds objectief en gewogen verteld over de beschuldigingen aan het adres van Donald Trump en heeft uitgebreid gepubliceerd wanneer een beschuldiging onterecht bleek.

Lees het antwoord


De democratische partij in de Verenigde Staten werpt zich op als voorvechter van de belangen voor minderheden als Afro-Americans, Hispanics en homo’s. In 1964 voerde de toenmalige president Lyndon Johnson een sociaal programma door (‘The Great Society’) dat onder andere voorzag in een overheidsuitkering voor alleenstaande moeders.

Vraag 12:
Welke van de onderstaande uitspraken zijn juist:

a. Lyndon Johnson zei over de wetgeving voor de ‘The Great Society’: “I will have those niggers voting Democrat for the next two hundred years.”
b. Lyndon Johnson heeft talloze boeken geschreven over het bestrijden van discriminatie en armoede.
c. In 1963 hadden in de VS 28% van niet-blanke gezinnen slechts één ouder, in 2015 waren 75% van de zwarte gezinnen zonder vader.
d. Het Great Society programma werkt omdat armoede onder zwarte gezinnen in de VS niet meer voorkomt.

Lees het antwoord


Onder ‘climate change’ wordt verstaan het opwarmen van de aarde door het verstoken van fossiele brandstoffen waarbij de vrijkomende CO2 als broeikasgas fungeert en de temperatuur op aarde verhoogt tot een niveau dat gevaarlijk zou zijn voor het voortbestaan van de aarde zoals we die nu kennen. Zie ook de website van NASA. Tot nu toe hebben de voorspelde schadelijke effecten als méér droogte, méér overstromingen en méér stormen zich niet voorgedaan. Integendeel: droogte, overstromingen en stormen zijn afgenomen en de landbouwopbrengsten stijgen (zie onder andere ‘Inconvenient Facts’ van Gregory Wrightstone).
In de 20e eeuw zijn miljoenen mensen vermoord door regimes die de globale ideologie van het communisme ingevoerd hebben; onder het mom van gelijkheid en welvaart voor iedereen heeft de communistische elite zichzelf verrijkt en de gewone mensen tot slaven gemaakt, verarmd, in kampen opgesloten en vermoord. Deze regimes noemen zichzelf vaak ook ‘socialistisch’. Alleen al in de Sowjet-Unie, China en Cambodja zijn de communistische regimes verantwoordelijk voor de dood van – naar schatting – 62 tot 140 miljoen mensen. Communistische regimes bestaan nog steeds, onder andere in Noord Korea en Venezuela.

Zie ook:
en.wikipedia.org/wiki/Pol_Pot
en.wikipedia.org/wiki/Mao_Zedong
en.wikipedia.org/wiki/Mass_killings_under_communist_regimes

Vraag 13:
GroenLinks waarschuwt uitgebreid voor de vermeende gevaren van ‘climate change’, maar over welk gevaar wordt door GroenLinks nooit gesproken:

a. Afnemende biodiversiteit
b. Racisme
c. Plastic soep
d. Communisme

Lees het antwoord


GroenLinks is een politieke partij die opgericht is in 1990 als een fusie van een aantal politieke partijen.

Vraag 14:
Welke partijen waren dit?

a. De Evangelische Volkspartij, de Christen Historische Unie en de Katholieke Volks Partij.
b. De Politieke Partij Radicalen, de Pacifistisch Socialistische Partij en de Evangelische Volkspartij.
c. De Communistische Partij Nederland, de Politieke Partij Radicalen, de Pacifistische Socialistische Partij en de Evangelische Volkspartij.
d. De Anti Revolutionaire Partij, Democraten-Socialisten ’70 en Stavast.

Lees het antwoord


In een interview op 27 februari 2020 met Trouw noemt Sigrid Kaag, de leidster van D66, zich katholiek.

Zie https://www.trouw.nl/politiek/sigrid-kaag-d66-denkt-vanuit-de-barmhartige-samaritaan-maar-dan-zonder-de-letter-c~bb910462/

Volgens de leer van de katholieke kerk moet al het leven beschermd worden, ook het leven van ongeboren kinderen.
D66 – met Sigrid Kaag voorop – is een partij die anderen bijna dagelijks de les leest als het gaat om zaken als racisme, vrouwenhaat en discriminatie van minderheden.
Sigrid Kaag was tot voor kort minister van ontwikkelingssamenwerking, in het kabinet Rutte 3.

Vraag 15:
Wat heeft de zichzelf katholiek noemende Sigrid Kaag gedaan als minister van ontwikkelingssamenwerking om abortus in 3e Wereldlanden te stoppen?

a. Ze heeft subsidie gegeven om moeders te wijzen op de fysieke en psychische gevaren van abortus.
b. Ze heeft subsidies verstrekt om kinderen op te vangen, kinderen die anders gedood zouden worden door abortus.
c. Niets. Integendeel, haar ministerie heeft juist op grote schaal abortus in de 3e Wereld gesubsidieerd.
d. Ze heeft de directeur-generaal van het ministerie ontslagen omdat die voor abortus is.

Lees het antwoord


In het boek ’Covid-19: The Great Reset’ beschrijven Klaus Schwab (voorzitter van het WEF, World Economic Forum) en Thierry Malleret hoe de wereld als gevolg van de zogenaamde pandemie veranderd moet worden.

Vraag 16:
Welke van de volgende uitspraken zijn waar?

a. In het boek vragen de auteurs zich af: “Is it all right to lie to the public for some greater good?” (Vertaald: “Mag je liegen naar het publiek om een hoger doel te bereiken?”)
b. De auteurs vallen in het boek de De Rothschild bankiers aan, die altijd verdiend hebben aan wereldwijde crises.
c. De auteurs stimuleren de vrijheid van de burgers en willen de invloed van de overheid beperken tot een minimum.
d. De auteurs erkennen dat grote bedrijven en banken vaak uit zijn op winstbejag ten koste van de burgers en dat het een taak van de nationale overheden is om de burgers tegen dit onredelijke winstbejag te beschermen.

Lees het antwoord


Ed Nijpels is een bekende VVD-er en onder andere bekend van de verkiezingen van 1982, waar hij onder het genot van een biertje deelnam aan discussies op tv.

Vraag 17:
Waar is Ed Nijpels nog meer van bekend?

a. Zijn tomeloze inzet om weeskinderen en andere kwetsbare kinderen in tehuizen te beschermen tegen misbruik door de porno-industrie.
b. Zijn felle discussies met Frans Timmermans, ten einde Nederland te redden van de kwalijke gevolgen van de climate change leugen.
c. Ed Nijpels was binnen de VVD voorstander van het legaliseren van seks met minderjarigen.
d. Zijn zeer bescheiden woning in Friesland (tiny house), waarmee hij symbolisch aangaf de gevolgen van climate change te willen beperken.

Lees het antwoord


Vraag 18:
Wat is een eigenschap van veel slechte mensen die meestal hun zin krijgen?

a. Ze hebben een hoge bloeddruk.
b. Ze zijn heel aardig en vertellen je precies wat je heel graag wilt horen.
c. Ze leiden aan slapeloosheid.
d. Ze hebben last van gordelroos.

Lees het antwoord


Vraag 19:
Wat is laatst van YouTube gehaald?

a. Een toespraak van Joe Biden.
b. Een filmpje van de Rijksoverheid waarin tegen zwangere vrouwen gezegd wordt dat ze het experimentele vaccin tegen corona gerust kunnen nemen.
c. Een filmpje van BNN-VARA.
d. De video waarin de CEO van Pfizer zegt dat de twee ‘vaccins’ eigenlijk amper werken.

Lees het antwoord


Vraag 20:
Waar zijn de verplichte (niet-medische) mondkapjes uitstekend voor geschikt?

a. Tegen de verspreiding van het coronavirus.
b. Om vogelpoep van je fietszadel te vegen.
c. Om je longen te beschermen tegen koude buitenlucht.
d. Tegen malaria.

Lees het antwoord