Manifest van de Vrije Katholieken!

Wij, Vrije Katholieken, constateren dat…

 • corona een ziekte is zoals de griep. De maatregelen zoals die nu door regering, overheden en bedrijfsleven genomen worden, staan in geen verhouding tot de ernst van corona,
 • de ‘vaccins’ heel veel bijwerkingen hebben, waarvan velen al het slachtoffer geworden zijn,
 • medicijnen die bewezen hebben te werken, niet gebruikt mogen worden.
 • de coronamaatregelen strijdig zijn met de Liefde van God voor de mensen; manipulatie en uitsluiting zijn in strijd met de vrije wilsbeschikking die Jezus ons geleerd heeft,
 • God en naastenliefde ondergeschikt zijn gemaakt aan een zogenaamde wetenschap die enkel angstvisioenen en angstprognoses voorspiegelt die nooit uitkomen,
 • de kerkleiding zich niet verzet tegen het manipuleren van gelovigen (kinderen zelfs) om een ‘vaccin’ te nemen dat ook volgens onze eigen regering experimenteel van aard is, de menselijke genen manipuleert en onbekende effecten heeft op middellange en lange termijn,
 • de kerkleiding zich niet verzet tegen het aanpraten van een schuldcomplex aan kinderen, als zouden zij verantwoordelijk zijn voor het overlijden van hun (groot)ouders,
 • de kerkleiding zich niet verzet heeft tegen het isoleren van ouderen en het moeten sterven in eenzaamheid, het ergste dat iemand kan overkomen,
 • de kerkleiding zich niet verzet tegen het ruïneren van de levens van mensen, het ontnemen van hun werk, hun sociale verbanden, hun opleiding en hun ontspanning,
 • de heilige missen nog steeds niet in ere hersteld zijn, dus zonder corona beperkingen,
 • de leiding van de kerk niet opkomt voor de integriteit van het menselijk lichaam,
 • de bisschoppen de abortussen vergoelijken waarmee de ‘vaccins’ gemaakt zijn.

Daarom roepen wij, Vrije Katholieken, de leiding van de katholieke kerk op tot een kritische houding ten aanzien van de coronamaatregelen:

 • Dat de kerkleiding de gelovigen weer hoop moet bieden in plaats van angst.
 • Dat de kerkleiding zich weer gaat gedragen als herder van de kudde en gelovigen die kritische vragen stellen en feiten aandragen niet langer doodgezwegen worden door de kerkleiding.

Wij, Vrije Katholieken, zijn vrij omdat we geloven in Jezus Christus en wat Hij ons geleerd heeft:

 • Dat manipulatie en angst altijd overwonnen worden.
 • Wij zijn vrij omdat Jezus onze leidraad is en een manipulerende paus onmogelijk een leidraad kan zijn.
 • Wij zijn vrij omdat we onze gezonde verstand dat we van Onze Lieve Heer gekregen hebben, wél gebruiken en ons niet monddood laten maken.

Wij, Vrije Katholieken, willen een zo breed en groot mogelijke basis vormen om de leiding van de katholieke kerk te overtuigen weer op te komen voor de gelovigen, een kritische houding aan te nemen tegen alle manipulatie en de dreigende tweedeling in de maatschappij.


De commentaren op het interview met kardinaal Eijk laten zien hoezeer de huidige kerkleiding aan het dwalen is.

Wij willen onze boodschap verspreiden en actievoeren tot de leiding van de katholieke kerk haar beleid ten aanzien van de coronamaatregelen wijzigt.

Sluit je aan bij onze beweging door het manifest te downloaden, te printen, je naam en handtekening te plaatsen en vervolgens te scannen en als pdf retour te zenden aan petitie@vrijekatholieken.nl.


 1. Download en print
  het pdf-bestand
 2. Zet je naam, datum en ondertekening met een pen
 3. Scan de pagina als pdf of jpg
 4. Sla het bestand op
 5. Stuur het nieuwe bestand als bijlage via de e-mail naar petitie@vrijekatholieken.nl
 1. Download en open
  het pdf-bestand
 2. Typ de gegevens in de vakjes
 3. Volg de instructie van het programma voor de digitale handtekening
 4. Sla het bestand op
 5. Stuur het nieuwe bestand als bijlage via de e-mail naar petitie@vrijekatholieken.nl

Binnen 24 uur wordt een ontvangstbevestiging gestuurd.