Gebeden voor iedereen

“Het Laatste Avondmaal”, Leonardo da Vinci, fresco, 1495-1498,
Santa Maria delle Grazie, Milaan (Italiƫ)

Het gebed dat Jezus ons gegeven heeft:

Onze Vader die in de Hemel zijt,
Uw naam worde geheiligd,
Uw rijk kome,
Uw wil geschiede, op aarde zoals in de Hemel,
Geef ons heden ons dagelijks brood,
En vergeef ons onze schulden,
Zoals wij ook anderen hun schulden vergeven,
En leid ons niet in bekoring,
Maar verlos ons van het kwade.
Amen.


“De Annunciatie”, Leonardo da Vinci, olie en tempera
op een houten paneel, 1472-1475, Uffizi, Florence (Italiƫ).

De vraag aan Maria om je te helpen:

Wees gegroet Maria,
Vol van genade,
De Heer is met U,
Gij zijt de gezegende onder de vrouwen,
En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot,
Heilige Maria, moeder van God,
Bid voor ons zondaars,
Nu en in het uur van onze dood,
Amen.