Hoeveel respect heeft de farmaceutische industrie voor het leven?

“De anatomische les van Dr. Nicolaes Tulp”, Rembrandt van Rijn, 1632, Mauritshuis, Den Haag

Bron: www.astrazeneca.nl

De wrede realiteit achter de productie
van de zogenaamde ‘vaccins’  tegen corona:

Ongeboren kinderen worden geaborteerd en hun organen worden verwijderd terwijl ze vreselijk leiden

Het waren niet enkel twee abortussen in de ’70-er jaren – zoals kardinaal Eijk zegt – waarop de stamcellijnen voor de ontwikkeling, de productie en het testen van de corona ‘vaccins’ gebaseerd zijn, maar er worden nog steeds honderden ongeboren kinderen op een vreselijke onmenselijke manier hun organen ontnomen (vivisectie). Waarna ze ‘mogen’ sterven!

We kunnen enkel de conclusie trekken dat kardinaal Eijk de gelovigen verkeerd geïnformeerd heeft toen hij stelde dat de ‘vaccins’ gemaakt zijn met behulp van twee gedode ongeboren kinderen uit de ’70-er jaren. We zijn benieuwd of de kardinaal op zijn vergoelijking van het doden van ongeboren kinderen terugkomt.

Het lijkt een industrie te zijn waarbij bijvoorbeeld de University of Pittsburgh en Planned Parenthood miljoenen dollars verdienen met het aanleveren van weefsel van ongeboren kinderen aan de medische industrie. Deze industrie bestaat al jaren, maar is nu de door de zogenaamde Corona crisis meer aan het licht gekomen.

De vragen die dit doden van ongeboren kinderen oproept zijn onder andere:

 • Weten mensen die zich laten ‘vaccineren’ tegen corona dat hun ‘vaccin’ gemaakt is met gedode kinderen? Gedood op een vreselijke manier?
 • Willen we als samenleving dat we onze naaste doden om zelf langer te leven?
 • Wat zijn we voor samenleving als we de meest kwetsbare en onmondige naaste doden voor de zogenaamde gezondheid van de weerbaren en mondigen?
 • Zijn er menswaardige alternatieve manieren om werkende medicijnen te ontwikkelen?

Alle ‘vaccins’ tegen corona in gebruik in de VS, Canada en het Verenigd Koninkrijk zijn besmet met de gruwelijke dood van ongeboren kinderen. Wie dit artikel verder leest (volg de verwijzingen) kan de conclusie trekken dat dit in Nederland ook zo is.

We moeten helaas concluderen dat een groot deel van de farmaceutische industrie geen enkel respect heeft voor het menselijk leven. Dit strekt zich ook uit tot onderzoekscentra aan sommige universiteiten.


Bijgaand een samenvatting van een interview en een redevoering van John-Henry Westen van de website lifesitenews.com
John-Henry Westen houdt een interview met Pamela Acker over het gebruik van geaborteerde kinderen voor de ontwikkeling en productie van vaccins
(geplaatst dinsdag 12 januari 2021).
Pamela Acker is biologe en auteur van een recent verschenen boek over vaccinatie: “Vaccination: A Catholic Perspective”. Het is te koop via het Kolbe Center for the Study of Creation

LifeSiteNews, The John-Henry Westen Show, dinsdag 12 januari 2021

Pamela Acker is één van de meest onderlegde personen over vaccins. Pamela Acker werkte negen maanden in een onderzoekslaboratorium voor de ontwikkeling van vaccins, toen ze geconfronteerd werd met de ethische en morele problemen van de HEK-293 cellijn. De conversatie met Pamela Acker was voor John-Henry Westen één van de meest verhelderende maar ook verontrustende interviews die hij ooit voor de The John-Henry Westen Show gehouden heeft.

In haar boek Vaccination: a Catholic Perspective, vertelt ze wat volgens haar het standpunt van katholieken behoort te zijn over vaccinaties. Helaas heeft het Vaticaan, onder paus Franciscus, het belang van ethiek bij de ontwikkeling van medicijnen weinig aandacht gegeven of beter gezegd, geheel genegeerd. Paus Franciscus heeft afgelopen week (in januari 2021) het Covid-19 vaccin juist aanbevolen en stelt eigenlijk dat je het moet nemen.

Paus Franciscus roept ‘iedereen’ op om COVID-vaccin te nemen: ‘het moet gebeuren’
De paus zei dat hij zelf het vaccin zou nemen en dat het ‘ethisch’ aanvaardbaar is dat alle anderen het ook nemen. LifeSiteNews, The John-Henry Westen Show, zaterdag 9 januari 2021

John-Henry Westen en Pamela Acker spraken over diverse onderwerpen. We raden aan het hele interview te bekijken. Het meest onthullende deel van het gesprek is het gebruik van foetale stamcellijnen in vaccins.

Er bestaat reeds een groot aantal foetale stamcellijnen. Zo zijn er WI-38, MRC-5, HEK-293, PER C-6, en WALVAX-2;WALVAX-2 wordt momenteel niet gebruikt in vaccins (is daar wel bruikbaar voor) maar wordt al wel in therapeutische behandelingen gebruikt. De meeste mensen denken dat ‘enkel’ één of twee baby’s zijn overleden ten behoeve van de stamcellijnen voor het Covid-19 vaccin, na spontane abortussen, en negeren al deze stamcellijnen. Pamela Acker vertelt over haar onderzoek naar de HEK-293 cellijn en vertelt over het getal achter de naam van deze stamcellijn. ‘HEK’ betekent Human Embryonic Kidney en 293 staat voor het aantal experimenten om deze stamcellijn te ontwikkelen. Het betekent niet dat er 293 abortussen waren. Maar voor 293 experimenten heb je meer dan één abortus nodig. We praten waarschijnlijk over honderden moedwillige abortussen voor de ontwikkeling van deze enkele stamcellijn.

Pamela Aker vertelt waarom wetenschappers de voorkeur geven aan foetale stamcellijnen boven stamcellijnen die afkomstig zijn van een volwassen cellijnen: de stamcellijnen hebben een langere levensduur. Echter, deze foetale stamcellijnen hebben als eigenschap dat ze gevaarlijke neveneffecten kunnen veroorzaken. De genen van de stamcellijnen worden bijvoorbeeld uitgebreid met kanker stimulerende genen. Hierover meer in het interview.

Pamela Acker rekent ook af met de mythe dat deze stamcellijnen verkregen worden middels spontane abortussen (miskramen), eenvoudigweg omdat de cellen afgezonderd moeten worden binnen 5 minuten na de abortus. Een miskraam levert geen cellen die levensvatbaar genoeg zijn om bruikbaar te zijn voor de ontwikkeling van stamcellijnen. Dit is het punt waarop de zaken heel erg verontrustend worden: Om de stamcellen te bemachtigen worden niet ‘zomaar abortussen’  uitgevoerd maar de baby’s worden via een keizersnede gehaald. De baby’s leven nog steeds wanneer aansluitend het benodigde weefsel verwijderd wordt en hun hart klopt nog steeds. De baby’s worden ook niet verdoofd omdat dat de benodigde cellen zou verstoren. Dus terwijl het benodigde weefsel verwijderd wordt, is de baby nog in leven en heeft extreem veel pijn. Dit maakt het hele gebeuren nog meer sadistisch.

In het interview worden met name de Moderna en Pfizer Covid vaccins genoemd. Het interview is een aanrader voor een ieder die meer te weten wil komen over het gebruik van foetale stamcellijnen voor de ontwikkeling en productie van foetale cellijnen, gebruikt in de vaccins tegen corona.

Ongeboren baby’s worden nog steeds vermoord om de cellen uit hun weefsel: niet alleen voor de ontwikkeling van de ‘vaccins’ maar ook voor de productie en de ‘kwaliteitscontrole’ er van, zijn stamcellen vereist.

In een programma van 29 maart 2022 vertelt John-Henry Westen van lifesitenews.com nog meer over de gruwelijke werkwijze bij het ‘oogsten’ van cellen van geaborteerde kinderen:

LifeSiteNews, de John-Henry Westen Show, 29 maart 2022

Alle Covid-19 vaccins, in gebruik in de VS, zijn ontwikkeld met stamcellijnen afkomstig van geaborteerde baby’s die na de geboorte in leven gehouden zijn en onder extreem pijnlijke omstandigheden het benodigde weefsel ontnomen wordt. Dit gebeurt nog steeds.

John-Henry Western verwijst naar de website cbruk.org waarin meer gedetailleerde (gruwelijke) informatie gegeven wordt over de gang van zaken:

 • Een gezonde foetus is vereist:
  De gezondheid van de foetus, ouders en de familie van de te doden  wordt gecontroleerd; het kind moet gezond zijn en er mogen geen afwijkingen en kanker in de familie voorkomen.
 • Het moet snel gebeuren:
  Een team van aborteurs, onderzoekers en technici zorgt ervoor dat de baby levend geboren wordt èn in leven gehouden wordt terwijl het benodigde weefsel verwijderd wordt. Het moet ook snel gebeuren voordat de baby een natuurlijke dood zou sterven vanwege de abortus.
 • Het moet steriel gebeuren:
  De baby wordt gehaald met een keizersnede of door de complete baarmoeder te verwijderen. Dit alles gebeurt zonder verdoving opdat de cellen niet hun kwaliteit verliezen. De baby heeft gevoel en ervaart de vreselijke pijn.

Onduidelijk is wat er na de operatie gebeurt: ‘mag’ de baby sterven zonder ingreep of wordt deze opzettelijk gedood? Weet de moeder dat haar gehele baarmoeder verwijderd gaat worden en ze dus nooit meer kinderen kan krijgen?

Het lijkt dat de ouders niet verteld wordt wat er met hun kind gaat gebeuren. Waarschijnlijk verkeren zij in de veronderstelling dat het gaat om een ‘gewone’ abortus.

Het Charlotte Lozier Institute beschrijft via haar website wat de ontwikkelingen zijn van het gebruik van ongeboren kinderen voor de ontwikkeling van stamcellijnen en geeft ook aan dat er alternatieven zijn (!) Alternatieven waarbij geen mens gedood behoeft te worden, laat staan gedood worden op een vreselijke manier!

Deze webpagina van het Charlotte Lozier Institute laat zien of en op welke wijze menselijke stamcellijnen worden gebruikt bij de ontwikkeling, de productie en het testen van de corona vaccins (voor zover bekend):

Zie ook de toelichtingen op:

Toelichting Lozier Institute “Fetal-Cell-Line-Fact-Sheet-3.pdf”

Op de volgende website van Children of God for Life vind je ook een overzicht van de huidige vaccins en de opmerking dat alle huidige corona vaccins gebruik maken van gedode ongeboren kinderen. Dus alle vaccins zijn besmet met de vreselijke dood van ongeboren kinderen.

Het lijkt een industrie te worden waarbij bijvoorbeeld de University of Pittsburgh en Planned Parenthood miljoenen dollars verdienen met het aanleveren van weefsel van ongeboren kinderen aan de medische industrie.


Orgaanoogst vindt plaats na de dood…
Is het echt zo?

De Nederlandse wetgeving over orgaandonatie.

Lesbrief over orgaandonatie door Annet Wood.


USA: artsen en ziekenhuizen betaald om patiënten te vermoorden en Covid-19 te registreren als door oorzaak.

Stew Peters Network, 17 januari 2022