Het Humanistisch Verbond en de moeders van geaborteerde kinderen

Wilt u reageren aan de onderstaande post of een nieuw gesprek starten? Stuur dan een e-mail naar petitie@vrijekatholieken.nl. U kunt aangeven of u een anonieme post wilt publiceren of gebruik wilt maken van een alias.


Threads:

#abortus #eindtijd #moralpanicGepost door TA, 15 juli 2022

Politieke partijen als D66, PvdA, SP en GroenLinks propageren abortus als een recht van de vrouw om te mogen beslissen over haar eigen lichaam. De met belastinggeld betaalde Frans-Duitse zender Arte zet ieder kritisch tegengeluid weg als rechts-extremistisch. [1]
In de VS wordt door de Democraten gepleit voor abortus tot aan het moment van geboorte, zelfs voor abortus tot na een week ná geboorte. Voor vele voorstanders van abortus is een kind in de moederschoot enkel een hoopje cellen dat, op wens van de moeder, gewoon verwijderd mag worden. Er lijkt geen, of slechts heel weinig, empathie van de voorstanders voor abortus voor het ongeboren kind in de moederschoot te zijn. Vrij vertaald: ongeboren kinderen lijken vogelvrij, ze mogen en kunnen gedood worden zonder dat iemand voor hen opkomt.

Echter, wanneer we kijken naar onderzoeken die uitgevoerd zijn over de gevolgen van een abortus voor de moeder, dan rijst het vermoeden dat de voorstanders van abortus ook heel weinig empathie hebben met de moeders van de gedode kinderen.

Zo heeft Priscilla Coleman uit de VS 21 verschillende onderzoeken naar de gevolgen van abortus voor de moeder geanalyseerd en komt tot de conclusie dat na een abortus een vrouw een 81% grotere kans heeft op mentale stoornissen en zij concludeert ook dat 10% van alle gevallen van Post Traumatic Stress Disorder (PTSD) te wijten zijn aan de gevolgen van abortus. [2]
De mentale gevolgen voor een vrouw die een abortus ondergaan heeft, variëren van nachtmerries tot drugsverslavingen en zelfmoorden. Zoals te verwachten is Priscilla Coleman fel aangevallen door voorstanders van abortus. Angelika Pokropp-Hippen uit Duitsland vermeldt in haar aangrijpende boek ‘Wege zum Schattenkind’ (blz 216) onder andere dat als gevolg van een abortus 92,6% van de moeders aan grote schuldgevoelens leidt, 82,3% haar eigenwaarde heeft verloren, 66% van de vader scheidt en 40,6% in verslavende middelen vlucht.

Wanneer abortus werkelijk een vrije keuze van de vrouw moet zijn (vrije keuze in de ware zin van het woord) dan zouden de voorstanders van ‘vrijheid van de vrouw’ en onze overheid deze cijfers ook ter beschikking moeten stellen aan het grote publiek. En gebruikt moeten worden door artsen of raadgevers als een vrouw zich meldt met een verzoek tot abortus. Nu zijn de kreten ‘vrijheid van de vrouw’ en ‘baas in eigen buik’ enkel manipulatie tot abortus.

Des te interessanter wordt het wanneer we kijken naar de website van het Humanistisch Verbond (HV). Deze organisatie is in mijn ogen enkel de spirituele tak van het globalistische D66. Moeders van geaborteerde kinderen kunnen op deze website hun ervaringen met het publiek delen. Zie [3].

Er zijn 99 verhalen gepubliceerd (10 juli 2022). Om gemakkelijker met percentages te kunnen werken rekenen we met 100 verhalen.

Ik heb de verhalen geanalyseerd en daarbij geturfd welke aspecten door de moeders genoemd (of juist niet genoemd) worden. Soms wordt een aspect heel expliciet genoemd (“ik heb geen spijt”), soms is dit impliciet duidelijk. Soms zegt een moeder expliciet dat ze geen spijt heeft, maar kon ik toch wel de conclusie trekken dat er sprake is van (enige) spijt. Dus in sommige gevallen zijn zowel ‘geen spijt’ als ‘spijt’ geturfd. Een analyse door een andere persoon kan daardoor in detail andere resultaten (interpretaties) opleveren, maar zal het grote plaatje niet wijzigen.

Over het aspect ‘spijt’ bij de moeder na een abortus zijn de resultaten de volgende:
Geen spijt; de moeder heeft geen spijt dat ze haar kind heeft laten weghalen: 85%
Spijt; de indruk van spijt wordt gewekt: 28%

Het frappante is dus dat de verhalen op de website van HV precies het tegenovergestelde beeld laten zien van wat allerlei onderzoeken aangeven: niet 85% van de moeders heeft geen spijt maar ca 80 a 90% van de moeders heeft in werkelijkheid wèl spijt van een abortus! Ook frappant is dat in géén van de verhalen de moeder expliciet zegt dat ze spijt heeft. Hooguit een impliciete verwijzing daarnaar.

Waarom laten de verhalen op de website van het HV juist het tegenovergestelde beeld zien van wat diverse onderzoeken aantonen: dat abortus ronduit slecht is voor de geestelijke gesteldheid van de moeder. Wat is hier aan de hand?
Zou het kunnen dat het HV enkel die vrouwen aantrekt die verklaard voorstanders zijn van abortus?
Zou het kunnen dat het HV enkel die verhalen plaatst die passen in hun narratief van ‘vrijheid voor de vrouw’?
Zou het kunnen dat het HV de verhalen redigeert tot het gewenste verhaal?
Zou het kunnen dat het HV verhalen verzint?
Ik weet het niet en het HV zal wel niet reageren op deze vragen.

Als andere aspecten uit de verhalen op de website van HV geanalyseerd worden, dan kom ik tot de volgende resultaten:
Vrije seks*; er is sprake van wisselende partners: 25%
Overspel*; abortus als gevolg van een buitenechtelijke relatie: 2%
Geen kinderwens*; de moeder wil (nog) geen kinderen: 10%
Situatie*; abortus was de ‘beste’ keuze voor het kind en/of het gezin: 19%
Onder druk*; abortus als gevolg van druk van de omgeving: 4%
Abortuskliniek*; de moeder vertelt positief over de abortuskliniek [4]: 21%

Bij * geldt dat dit aspect expliciet genoemd is door de moeder, dit aspect kan echter in meer gevallen een rol gespeeld hebben, hetgeen niet te bepalen is aan de hand van de andere verhalen waar dit aspect niet expliciet genoemd wordt.

Duidelijk lijkt mij nu wel dat vele voorstanders van abortus, D66 en HV voorop, vrouwen manipuleren tot een abortus. Terwijl zij redelijkerwijs kunnen weten in welke permanente psychologische en mentale problemen een abortus een moeder kan brengen.

Getuige het grote aantal kinderen dat gedood wordt na vrije seks of een buitenechtelijke relatie (27%) is een deugdzaam leven (met name voor tieners en studenten, zo blijkt uit de verhalen) ook een hele goede remedie om te voorkomen dat ongeboren kinderen gedood worden. Waarbij ik wil opmerken dat dit percentage misschien hoger is omdat vrije seks en overspel wellicht niet door alle moeders genoemd zullen zijn.

Welke moeder wil haar eigen kind doden? Geen enkele moeder durf ik te beweren. En de onderzoeken wijzen dat ook uit. Maar volgens de verhalen op de website van HV zijn er niet zoveel moeders die daar echt last van hebben. Het gaat om een “kluitje cellen dat ik weg wilde hebben” of een ongelukje na een ‘friends with benefits’ relatie. Bijzonder weinig empathie met het ongeboren kind, weerloos en onmondig, dat ongevraagd in de moederschoot gedood wordt.

Maar dus ook heel weinig empathie met de moeder van het gedode kind.

Ik vraag bij deze aan het HV om de volgende uitspraken op haar website te onderbouwen: “Anti-abortusorganisaties intimideren vrouwen op dagelijkse basis bij abortusklinieken. Daarnaast kent de overheid onevenredig veel geld toe aan christelijk gekleurde keuzehulpverlening bij abortus.” [5]

Mijn indruk is juist dat pro-life organisaties niet intimideren bij abortusklinieken, dat zij enkel met donaties werken en dus géén overheidssteun ontvangen.

Abortus vergoelijken door een instantie als het ‘Humanistisch’ Verbond is onbegrijpelijk wanneer je je realiseert dat een abortus niet alleen dodelijk is voor het ongeboren kind, maar zeer waarschijnlijk ook het levensgeluk van de moeder voor altijd zal wegnemen. Dat wekt de indruk van een vileine manipulatie van mensen in een noodsituatie. Daarom zie ik HV als de spirituele arm van het globalistische D66, dat zoveel mogelijk wetten wil doorvoeren om mensen te kunnen laten sterven, dood te kunnen maken en te kunnen gebruiken in medische experimenten.

Laten we hopen en bidden dat de medewerkers van HV, en alle andere voorstanders van abortus, tot inkeer komen en moeders die een kind verwachten gaan vertellen hoe erg een abortus is, voor moeder en voor kind, een tragedie voor alle betrokkenen die zoveel mogelijk vermeden moet worden.

[1] https://www.youtube.com/watch?v=G9BuNlFBz00
[2] https://www.cambridge.org/core/journals/the-british-journal-of-psychiatry/article/abortion-and-mental-health-quantitative-synthesis-and-analysis-of-research-published-19952009/E8D556AAE1C1D2F0F8B060B28BEE6C3D
[3] https://openoverabortus.humanistischverbond.nl/anonieme-verhalen
[4] In één geval vertelt de moeder negatief over de abortuskliniek.
[5] https://www.humanistischverbond.nl/watwedoen/onze-programmas/leven-liefde-en-dood/


Wilt u reageren aan de bovenstaande post of een nieuw gesprek starten? Stuur dan een e-mail naar petitie@vrijekatholieken.nl. U kunt aangeven of u een anonieme post wilt publiceren of gebruik wilt maken van een alias.