Het juiste antwoord op vraag 51 is a.

Het is de verantwoordelijkheid van iedere samenleving om op te komen voor het welzijn van de mensen uit die samenleving. En de mensen in die samenleving dus te beschermen tegen misbruik en exploitatie door criminelen. Ook al zal de misdaad, het kwaad, altijd blijven bestaan, we hebben geen andere keuze dan de misdaad altijd te bestrijden. We zijn dat verplicht naar onze medemensen.

Antwoord b. wordt steevast gegeven door de deugkonijntjes van links, met name D66 aanhangers, die maling lijken te hebben aan de mensen die het leed van drugsgebruik en drugshandel moeten ondergaan.

Antwoord c. is niet bezijden de waarheid: in de 2e Wereldoorlog gaven de Duitsers hun soldaten pervertine (chrystal meth) om hun vermoeidheid weg te kunnen drukken en een euforisch gevoel te geven. Duitse soldaten werden roekeloos en gingen dagen, weken, achter elkaar door zonder slaap. Echter, na enkele maanden stortten zij volkomen in en waren emotioneel en fysiek geheel uitgeschakeld.

Antwoord d. zal nooit in het openbaar gebruikt worden als argument om de handel in en het gebruik van drugs niet te bestrijden. Maar menig coffeeshophouder zal dan brodeloos worden. Weten wij welke lobby dit soort mensen kan uitoefenen op de politiek?


Terug naar de vragenlijst