Het enige juiste antwoord op vraag 44 is – helaas – d.

Zie ook ‘What’s so Great about Christianity’ van Dinesh d’Souza.
Zoals Dinesh d’Souza op blz 162 schrijft: “The position of modern science is not that no miracles are possible but rather that no miracles are allowed”.
Anders geredeneerd: als je als Christen na je studie een wetenschappelijke carrière ambieert, zul je je geloof moeten afzweren of verloochenen. Hoe triest is dat? Het zegt heel veel over de zieke sfeer in onze academische wereld.


Terug naar de vragenlijst