Wederom zijn alle antwoorden op vraag 41 juist.

Als toelichting bij antwoord a: de kosten van de pogingen om de temperatuur- en zeespiegelstijging te reduceren zijn astronomisch hoog en het effect van de maatregelen zal nihil zijn. Die kosten gaan verhaald worden op de belastingbetaler. De energieprijzen zijn nu al aan het stijgen, vooral door extra belastingen, huizen worden nog onbetaalbaarder door nog meer isolatiemaatregelen, warmtepompen zijn veel duurder dan cv-ketels en ons hele elektriciteitsnet moet aangepast worden om de stroom van zonneparken en windparken te kunnen transporteren.
En al die kosten ga jij – de gewone Nederlander – dus betalen.


Terug naar de vragenlijst