Bij vraag 40 zijn alle antwoorden juist of aan te bevelen.


De vraag dringt zich op waarom de huidige ‘paus’ zich zo opstelt?
Ontvangt het Vaticaan geld in ruil voor het propageren van het climate change verhaal, geld waarmee de schulden van het Vaticaan afgelost kunnen worden?
Heeft de ‘paus’ politieke ambities? En vindt hij deze belangrijker dan het vervullen van het morele leiderschap voor zijn gelovigen?
Wordt deze ‘paus’ gechanteerd? Met iets wat de gelovigen (nog) niet weten?
Of is de huidige ‘paus’ inderdaad wat sommigen beweren: de antichrist die poogt de katholieke kerk van binnenuit te vernietigen? Deze ‘paus’ heeft de ondergrondse katholieke kerk in China overgeleverd heeft aan de communistische partij! Dus voor de katholieken in China lijkt deze ‘paus’ inderdaad de antichrist.


Terug naar de vragenlijst