Het juiste antwoord op vraag 39 is a.

Met de ‘hockeystick’ wordt bedoelt het verloop van temperatuur en CO2 in de tijd; lange tijd zouden beide gelijk blijven en pas door het toenemend verstoken van fossiele brandstoffen neemt het CO2 gehalte in de atmosfeer toe, waardoor de gemiddelde temperatuur gestegen zou zijn. Aldus Michael Mann. Deze hockeystick theorie is strijdig met het werkelijke temperatuur en CO2 verloop. Zie de vorige vraag.
Of antwoord b. ook goed is laat ik aan de lezer over:
https://www.climategate.nl/2019/08/michael-mann-versus-tim-ball-een-nadere-analyse/


Terug naar de vragenlijst