Bij vraag 37 zijn alle antwoorden zijn juist.

Bij antwoord a. wil ik toelichten dat ik nooit – en ik zoek al sinds 2014 – een wetenschappelijk bewijs gevonden heb dat de mens verantwoordelijk is voor de waargenomen temperatuur- en zeespiegelstijging als gevolg van de toename van CO2 in de atmosfeer. Een toename die veroorzaakt wordt door het verstoken van fossiele brandstoffen. Je komt enkel modellen en (onbewezen) hypotheses tegen. En ik ben bang dat ik heel me heel voorzichtig moet uitdrukken want anders zou binnenkort mijn bankrekening wel eens geblokkeerd kunnen worden(?). Bijgaand ook de vraag aan een ieder die dit bewijs wel weet dit mij toe te zenden via Contact@VrijeKatholieken.nl.


Terug naar de vragenlijst