Het enige juiste antwoord op vraag 36 is b.

Tenzij een athe├»st onder de lezers een verklaring met bewijs kan geven waarom de oerknal niet voortkomt uit God’s schepping maar een athe├»stisch construct is waar God niet bij betrokken was. Je reactie kan toegestuurd worden aan Contact@VrijeKatholieken.nl.
De overige antwoorden zijn onzinantwoorden.


Terug naar de vragenlijst