Het juiste antwoord op vraag 35 is b.

Een suburbia-meisje is een getrouwde of samenwonende vrouw die in welstand kan leven omdat haar man een goed betaalde baan heeft. Zelf wil ze vooral een uitgebalanceerd dieet met duur tropisch fruit en aan zelfontplooiing doen. Ze werkt daarom hooguit maar een paar dagen per week in een interessante baan waar ze niet moe van wordt en volgt waarschijnlijk een cursus kunstschilderen of beeldhouwen. Tegen haar man zegt ze – wanneer deze tegensputtert als hij ziet wat zijn vrouw haar activiteiten hem allemaal kosten – dat het gewoon moet kunnen. Daar heeft ze recht op.

Met haar vriendinnen maakt het suburbia-meisje zich uren per dag druk over al het onrecht op deze wereld en gebruikt Twitter en Facebook om de wereld te laten weten dat ze tegen racisme en vrouwenhaat is en de LBHQTxyz gemeenschap steunt. De enige mensen die ze kent van de klasse waarvoor ze zegt op te komen zijn de schoonmaakster en de klusjesman, die ze zwart uitbetaalt. Ze wil dat het onderwijs voor arme kinderen verbeterd wordt en stuurt haar eigen kinderen naar de beste (duurste) scholen en geeft bakken met geld uit aan bijles voor haar kinderen om diploma’s te halen waar ze eigenlijk niet competent voor zijn. Als haar zoontje protesteert tegen de dwingelandij van zijn dominante moeder wordt hij tot zwijgen gebracht met Ritalin.

Zo zit het suburbia-meisje in elkaar.

Uit: ‘Observaties’.


Terug naar de vragenlijst