Het enige juiste antwoord op vraag 33 is d.

Vreedzame demonstranten tegen het coronabeleid lijken door undercover agenten, ‘agents provocateurs’, ook wel Romeo’s genoemd, politiebusjes ingesleept te worden en afgetuigd te worden door de politie, zoals op 2 januari 2022 in Amsterdam.

Alleen als er demonstraties tegen het coronabeleid zijn zie je een massaal politieoptreden. Nederland heeft meer dan 60.000 politiemensen, veel meer dan we militairen hebben! En dan rekenen we de BOA’s niet eens mee. Maar in het dagelijkse leven zie je hooguit een keer een politiebusje stapvoets door een winkelcentrum rijden.

Maar de drugshandel floreert in Nederland en als ouder sta je machteloos als je kind verslaafd raakt.

Als er drugsverslaafden op de toegangstrap van je appartement zitten high te zijn moet je maar zien hoe je veilig je eigen huis binnen komt. Als je een bloemenstalletje hebt vlak bij een centrum voor daklozen waar volop gehandeld wordt in drugs, kun je maar beter een andere locatie zoeken: de drugsverslaafden stelen gewoon je kassa leeg.

Blijkens de vragen in de 2e Kamer door Gideon van Meijeren en de reactie van de minister van justitie daarop, is het maar de vraag of kwetsbare kinderen echt beschermd worden door de politie tegen sexhandelaren. Ik vrees het ergste voor deze kinderen.

Enkel Antifa kan op vriendschap, bescherming èn begeleiding van de politie rekenen, zoals gebleken is bij het aanrichten van vernielingen aan het hoofdkantoor van  Forum voor Democratie door Antifa  in Amsterdam op zondag 2 januari 2022.

Antifa (voluit: Antifascistiche Actie) is een wereldwijde organisatie die overal opduikt om rellen te trappen en fungeert op dezelfde manier als de SA stoottroepen van Hitler in de jaren ’20 en ’30 van de vorige eeuw: met intimidate en geweld.
Zie ook: https://www.dagelijksestandaard.nl/2022/01/radicalen-plegen-verfaanslag-op-partijkantoor-fvd-in-naam-van-terreurgroep-antifa/

Als ik het verkeerd heb zie ik graag je onderbouwde reactie tegemoet via contact@vrijekatholieken.nl.


Terug naar de vragenlijst