Het juiste antwoord op vraag 30 is b.

Zolang er mensen zijn willen de rijken onder hen hun bezit veilig stellen, meestal op een obsessieve manier, met leugens en manipulaties, met alle middelen waarover ze beschikken, zonder rekening te houden met hun medemens. Van de farao’s tot de Rockefellers, de Sorossen en De Rothschildts. Het is de taak van alle gewone mensen de manipulatie en het machtsmisbruik van deze puissant rijke mensen bloot te leggen. De enige leidraad in deze continue strijd is ons gegeven door Jezus; enkel de Waarheid zorgt ervoor dat de leugens en manipulaties aan het licht komen. Een ieder die denkt dat andere religies of ideologieën dit ook kunnen, zit er naast. Alleen Jezus heeft gepredikt voor de waarheid en tegen de valse schijn. Compromisloos.


Terug naar de vragenlijst