Het goede antwoord op vraag 24 is a.

Één afdeling heeft als taak buitenlandse spionage in de VS te bestrijden en inlichtingen in het buitenland te verzamelen. De andere afdeling heeft als taak aanslagen en staatsgrepen in het buitenland te organiseren. Deze tweede afdeling is geheim – uiteraard.

Zie ‘The Secret Team – the CIA and its allies in control of the United States and the World’ van Leroy Fletcher Prouty.


Terug naar de vragenlijst