Bij vraag 23 zijn alle antwoorden juist.

Zie ‘The Black Book of Communism’ van o.a. Jean-Louis Margolin, pagina 565 t/m 575.

Mochten er toch linkse Nederlanders zijn die tot inkeer gekomen zijn en dit publiekelijk bekend gemaakt hebben, dan kunnen zij dit melden via contact@vrijekatholieken.nl


Terug naar de vragenlijst