Antwoord a. is het juiste antwoord op vraag 16.

Het citaat staat op blz. 218 en het wordt gepresenteerd als een ethisch dilemma. De suggestie wordt gewekt dat liegen mag als het een goed doel dient. Wat een ‘goed doel’ is wordt blijkbaar bepaald door de auteurs.


Terug naar de vragenlijst