Het juiste antwoord op vraag 15 is c.

Zie onder andere de ‘Catechismus Tegen abortus’ van Stirezo en via de website van het ministerie van ontwikkelingssamenwerking. Met ‘seksuele en reproductieve gezondheid’ wordt abortus bedoeld.

Alleen al in 2017 heeft Sigrid Kaag als minister het doden van meer dan 2 miljoen kinderen ongeboren kinderen in de 3e Wereld gesubsidieerd.
In de ‘Katechismus van de Katholieke Kerk’ wordt abortus nadrukkelijk verboden: “Het menselijk leven moet volstrekt geëerbiedigd en beschermd worden vanaf het moment van de conceptie….” (v 2270).


Terug naar de vragenlijst