Andere Media

Hieronder volgt een overzicht van andere media die gebruikt kunnen worden om een vollediger overzicht te verkrijgen van het nieuws, feiten en achtergronden, dan wanneer je enkel de zogenaamde main stream media, de gangbare media, zou volgen.
U kunt hier naar het begin van dat overzicht gaan, hieronder volgt eerst een onderbouwing waarom het volgens ons zo belangrijk is ook kennis te vernemen wat de andere media schrijven. En wat voor ons de selectiecriteria voor de andere media zijn.

Foto: Brotin Biswas via Pexels

De vrije Westerse Wereld
Momenteel bevindt de zogenaamd vrije Westerse wereld zich in een diepe crisis. Waarheden en zekerheden zoals we die vroeger meenden te hebben, bestaan niet meer. Alle instituties, onderwijsinstellingen, bedrijven en overheden lijken besmet te zijn met onjuiste gedachtenspinsels over bijvoorbeeld climate change, corona en racisme en vallen continue de mens, het leven, aan door de permanente propaganda voor en vergoelijking van abortus, euthanasie en ‘voltooid leven’.

Niets is wat het lijkt
Instituten en organisaties waarvan je dacht dat die voor je belangen opkwamen gooien je juist onder de bus: De Vereniging Eigen Huis schuift aan bij de zogenaamde klimaattafels en zorgt er mede voor dat huiseigenaren (wiens belang zij pretendeert te vertegenwoordigen) een dure niet en slecht warmtepomp moeten gaan aanschaffen, de katholieke kerk jaagt de gelovigen angst aan en dringt hen een vaccin op waarvan de vervaardiging en werking volkomen in strijd zijn met haar eigen leer, de gangbare media lijken er op los te liegen om iedereen het ‘vaccin’ aan te praten en ons in de 3e Wereldoorlog met Oekraïne te storten. ‘Onze’ politici leveren de soevereiniteit van onze landen in bij instanties als de VN, de EU en de WHO, waarvan de leiders en beleidsmakers onbekend zijn en niet gekozen zijn door de gewone mensen. Zonder dat de media er over berichten. Over klimaatverandering wordt al jarenlang zo glashard gelogen dat iedereen tegenwoordig denkt dat de mens verantwoordelijk zou zijn voor de waargenomen (zeer geringe en niet schadelijke) temperatuurstijging. Hoe een constant herhaalde leugen leidt tot een collectieve dwaling…

Morele crisis
De gangbare media lijken dus te niet de waarheid te vertellen, angst te zaaien en laten het nieuws weg dat hen niet welgevallig is. De huidige crisis in de zogenaamd vrije Westerse wereld is daarom in de kern een morele crisis:
Niet de waarheid, maar de ideologie regeert. En wel de linkse en globalistische ideologie.
Alles wat niet in past in de linkse en globalistische gedachtenwereld wordt verguist, genegeerd of gecensureerd.
Niet de belangen van de gewone mensen tellen, maar de belangen van grote bedrijven en ideologisch gedreven miljardairs, die ook de eigenaren zijn van de gangbare media. De staatszender van Nederland, de NPO, lijkt enkel het nieuws te brengen dat de elite en de regering welgevallig is. Verpakt in zoete woordjes voor de conformistische deugkonijntjes als ook verpakt in dreigementen voor de kritische mensen, wordt de gewone mens gemaakt tot een pinautomaat van de elite met een boodschap die niets met de werkelijkheid te maken heeft.
De leiding van de katholieke kerk in Nederland en de huidige paus hebben zich al lang overgeleverd aan de globalistische elite en het linkse gedachtengoed en komen niet meer op voor de gelovigen en de gewone mensen. Iets dat wel hun morele taak is. Iets waarvoor Jezus aan het kruis gestorven is.

Andere media brengen
Daarom willen wij via deze website andere media onder uw aandacht brengen dan de gangbare media. De gangbare media in Nederland zijn de nieuwszenders zoals van de NPO, RTL en BNR, gevoed door persbureaus als Reuters en AP. Ook de gangbare kranten zoals onder andere NRC, De Volkskrant, Algemeen Dagblad, het Parool, de Telegraaf, Nu.nl, Trouw en het Katholiek Nieuwsblad lijken u te censureren door relevant nieuws bij u weg te houden en niet de (volledige) waarheid te vertellen over de grote thema’s van deze tijd. In welke van deze media hebt u gehoord van het Durham Report, Tara Reade of over de laptop van Hunter Biden? Of over de golf van geweld in Zweden als gevolg van de massale immigratie? Zeer waarschijnlijk in geen van deze media! En als ze het doen, dan is de informatie, het nieuws dat ze brengen, subjectief en onvolledig.
Na aantoonbaar verkeerde berichtgeving worden nooit correcties geplaatst, nooit excuses gemaakt.

De andere media hebben geen politiek activistische aandeelhouders (voor zover ik weet) en worden zonder overheidssteun, maar meestal met vrijwillige bijdragen en abonnementen gefinancierd.

Je hoeft het niet eens te zijn met alles dat via deze andere media tot je komt, maar het zijn wel nieuws, opinies en achtergronden die je van de gangbare media niet zult vernemen!

Politieke partij
Er is op dit moment in Nederland slechts één politieke partij die consistent de waarheid vertelt en op komt voor de gewone mensen: Forum voor Democratie. Daarom, in uitzondering op onderstaande criteria, worden de webstie van het FvD en haar YouTube kanaal juist wèl op de lijst van ‘andere media’ te vermeld.

Voorwaarden
De voorwaarden die wij stellen voor het noemen van de andere media zijn:

  • Dat zij de katholieke kerk niet in diskrediet proberen te brengen met onjuiste aantijgingen of uitingen bezigen van haat jegens de katholieke kerk;
  • Niet oproepen tot geweld;
  • Zich niet schuldig maken aan vulgair en afstotend taalgebruik;
  • Niet oproepen tot het uitsluiten van mensen;,
  • Geen mensen ‘framen’, mensen beschuldigen van iets dat ze niet zijn of wat ze nooit gedaan hebben, kortom geen cancel culture cultuur uitoefenen;
  • Ze mogen geen controlled opposition zijn, in ieder geval moeten hun verhaallijnen en standpunten consistent zijn en niet op onverklaarbare wijze veranderen naar iets tegenovergestelds. Een ander kenmerk van controlled opposition is dat het medium heel goed weet te omschrijven wat het probleem is maar nooit de (voor de hand liggende) oplossing noemt. Omdat deze oplossing niet past in de ideologie van het medium of dat het medium bang is om uitgesloten te worden.
  • Niet gefinancierd worden (voor zover bekend) door politieke partijen, overheden, bedrijfsleven, activistische & globalistische miljardairs of financiële wereld die een belang hebben bij het manipuleren van de feiten en het nieuws.

Met ‘andere media’ worden dus bedoeld dié media die het volledige nieuws en alle feiten brengen over de onderwerpen waarover zij berichten, in ieder geval de gangbare media aanvullen en voldoen aan bovenstaande voorwaarden.

Het overzicht is verdeeld in:

Voor de websites die hier vermeld zijn geldt niet dat zij zich daardoor ook identificeren met de zaak van de Vrije Katholieken. Dat kan, maar hoeft niet het geval te zijn.